Zážitky z Kene vyrozprával študentom OA v Šuranoch Matúš Németh

PaedDr.Helena Rusnáková, 29. júna 2013 10:58

Študenti Obchodnej akadémie v Šuranoch mali zaujímavé stretnutie s bývalým študentom školy.

Mgr. Matúš Németh počas prezentácie Foto: Peadr. Helena Rusnáková
Šurany 29. júna (SkolskyServis.sk) - Na Obchodnej akadémii v Šuranoch sa stalo peknou tradíciou, že sa na jej pôdu vracajú bývalý študenti školy, dnes úspešní mladí ľudia, ktorí približujú súčasným študentom školy obdobie svojho štúdia i svoju životnú dráhu od absolvovania maturitnej skúšky, po súčasnosť. Takéto besedy majú nielen informatívny charakter, ale i poučný, pretože študentom sa rozširuje obzor o možnosti uplatnenia sa po maturite na trhu práce, resp. po absolvovaní vysokoškolského štúdia.

V mesiaci jún sa študenti stretli s bývalým študentom školy Mgr.Matúšom Némethom, ktorý priblížil študentom nielen svoje študentské časy na Obchodnej akadémii, ale i svoje cestovateľské zážitky z Kene. K popisu zážitkov z pobytu v Keni prispela i pútavá prezentácia, ktorá názorne priblížila zemepisnú polohu, politicko – ekonomické podmienky, život v Keni – konkrétne v jeho druhom najväčšom meste Mombasa, žiakov zaujali obrázky a rozprávanie o humanitárnom projekte v Kwale a mnohých ďalších zaujímavostiach , s ktorými sa stretol počas svojho pobytu v Keni, ktoré sa mu natrvalo vpísali do knihy jeho života.

Besedu zorganizovala učiteľka školy Ing. Viera Cviková v rámci predmetu cestovný ruch.

Foto: Peadr. Helena Rusnáková

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR