Záverečné valné zhromaždenie JA Firmy Pomegranate

JA Firma Pomegranate, 24. mája 2018 13:08

Tým to ale nekončí!

JA Firma Pomegranate drží krok s firmami na Job Expo 2018 Foto: JA Firma Pomegranate


Tisovec 24. mája (SkolskyServis.sk) - Dňa 9. mája 2018 krátko po 14.30 hodine sme s 60% účasťou akcionárov úspešne otvorili záverečné valné zhromaždenie. Návrh programu, prednesený Lenkou Astalošovou, bol jednohlasne schválený, a tak mohla prezidentka Júlia Molentová uviesť výročnú správu. Po nej nasledovali viceprezidenti jednotlivých odvetví – za marketing Anna Celanová, výrobnú časť odprezentoval Dávid Filipiak, Petra Laurenčíková zhrnula úsilie ľudských zdrojov a financie uviedla Andrea Uličná. Romana Medveďová predčítala správu dozornej rady. Všetky návrhy boli schválené bez akýchkoľvek problémov

a v dôsledku toho nasledovala otvorená diskusia, ktorú viedla Lenka Astalošová. V nej nás spolužiaci, mladší následníci i pani učiteľka Paľová zahriali peknými slovami, v ktorých ocenili naše úsilie ,úspešnosť a podporu na blížiace sa TOP Finále organizované neziskovou organizáciou JA Slovensko. No tí neboli jediní, ktorí potešili členov JA Firmy. Pán učiteľ Ing. Ladislav Čajko nás na záver prekvapil milým videom so zhrnutím našej firemnej činnosti a zážitkov s ňou spojenými. Ďakujeme za rok plný praktických skúsenosti a úsmevných situácií. Každý jeden člen Pomegranate nepochybne dopomohol k jeho neustálej prosperite a úspechu.

JA Firma Pomegranate (Evanjelické gymnázium Tisovec)

Pomegranate je školská JA Firma zaradená do vzdelávacieho programu JA Slovensko n.o. Vďaka tomu sa učíme základy podnikania nie len teoreticky, ale i v praxi. Naša firma bola založená dňa 17.9.2017 v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci. Devätnásť usilovných členov pracuje v štyroch oddeleniach – financie, marketing, výroba a ľudské zdroje. Na čele našej firmy stojí prezidentka Júlia Molentová a jednotlivé oddelenia vedú viceprezidenti. Andrea Uličná- viceprezidentka pre financie, Anna Celanová – viceprezidentka pre marketing, Petra Laurenčíková – viceprezidentka pre ľudské zdroje a Dávid Filipiak- viceprezident pre výrobu. Ako reprezentujúci symbol našej firmy sme zvolili granátové jablko – symbol plodnosti. To zobrazuje nespočetné množstvo nápadov a inovácií s ktorými sa chystáme na konkurenčnom trhu preraziť. Od granátového jablka sa odvíja aj náš produkt- Jellypometea. Zdravý želé čaj plný netradičných príchutí, ktorý roztancuje vaše chuťové poháriky. Okrem toho sa môžeme pochváliť bohatou zbierkou kultúrnych udalostí, ktoré sme zorganizovali alebo máme v pláne. Cieľom JA firmy Pomegranate je kultúrne obohatiť život v Tisovci, kde pôsobíme a takisto uspokojiť predstavy a nároky , Vás, našich zákazníkov.

Téma TASR