Z hlbín archívov...

PaedDr.Helena Rusnáková, 2. júla 2013 8:06

Z hlbín archívu sa dozvedáme, že skupinka slovenských národných buditeľov mala vytýčený cieľ dať postaviť sochy Cyrila a Metoda v Nitre na počesť 1000. výročia roku 1863.

Ilustračné foto: súsošie Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch Foto: Helena Rusnáková ,PaedDr.


Nové Zámky 2. júla (SkolskyServis.sk) - Jednou z najmladších súsoší slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda je dielo mladého sochára Romana Hrčku, ktoré bolo slávnostne odhalené 5. júla 2011. V rôznych lokalitách našej vlasti sa stretávame so súsošiami nositeľov slovanského písomníctva a kultúry. Každé dielo má svoju históriu, svojho autora a vzniklo v inej dobe.
Z hlbín archívnych materiálov sa dozvedáme, že skupinka slovenských národných buditeľov mala vytýčený cieľ dať postaviť sochy Cyrila a Metoda v Nitre. Jedným z iniciátorov tejto myšlenky bol nitrianksy kanonik Juraj Tvrdý (5.júl 1780 – 23. november 1865 ),ktorý k tisícročnej pamiatke príchodu sv. Cyrila a Metoda doručil pešťbudínskym národovcom 1050 zlatých . Pretože sa národovcom nepodarilo získať povolenie vrchnosti na umiestnenie sochárskeho diela, darované peniaze presunul na základinu Spolku sv. Vojtecha. O tejto skutočnosti sa dočítame v archívnych materiáloch, dobovej tlači a približuje nám ju aj úryvok listu písaného Jozefom Viktorinom J.M.Hurbanovi dňa 2. decembra 1858 ( List je uložený v ALU SNK Martin, pod č. 29 F 68 ) : „ Jurko Tvrdý, kanonik Nitránsky, čo na Spolok Vojtecha základinu 1000 zlatých obetoval – ten samý Tvrdý i na vystavanie pomníka Cyrilla a Methoda v Nitre 1000 zlatých zložiť sľúbil. Ja v takýchto veciach praktický, vybral som sa 4. okt. S Cabanom a Palárikom do Nitry aby sa sľub uskutočnil. To sa i stalo. Náš šlachetný Jurko zložil 1000 zlatých, ktoré už v Budínskej sporiteľni úroky donášajú. Na to sme 19. októbra Klempa, Barton, Radlinský, Palárik a ja podali rekurz na Vládu , v ktorom žiadame, aby sme na základe 1000 zlatých už obetovaných verejnú zbierku ku vystavaniu pomníka Cyrilovi a Metodovi v Nitre zaprevadiťmohli. Až doteraz nemáme ešte odpovede....“. Odpoveď časom dostali, ale bola zamietavého charakteru. To však neubralo chuť slovenským národovcom k organizácii rôznych ďalších podujatí na oslavu tisíceho výročia slovanských vierozvestcov v roku 1863.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR