Z dobovej tlače: Cyrill a Method

PaedDr.Helena Rusnáková, 13. mája 2018 8:36

Ponúkam na prečítanie článok, ktorého súčasťou je i spomenutie kontrolnej činnosti na školách novozámockého regiónu v 19. storočí .

Zvýstavy MJT v Nových Zámkoch k dejinám školstva a pedagogiky Foto: Helena Rusnáková


Nové Zámky 14. mája (SkolskyServis.sk) - Od 15. do 17. t.m. odbývali se v Nov. Zámkách v tam arcib. praeparandii skúšky dílem pomocných , dílem samostatných už ze všech stran okresu prešporského k dosáhnutí učitelského povolení a potřebného vysvědčení sem se počtem 34 dostavivších učiteluv. Předust.p. opat a hl. dozorce šk. okresu tohto dr.Joz.Kozáček zvítal tím cílem v Nov.Zámkách 14.t.m.,pod jehož předsednictvím neprv theoretické ,pak praktické skušky tyto se konaly.
Ukážka z časopisu ...časť citovaného textu Foto: Helena Rusnáková
Nejdu tu opisovať učenosť a hlubokú známosť v.p.dozorce v rozličných vědách ,Předmetech a záležitostech školských , ne jeho námi vskutku obdivovanú ve vypytování a vyslýchaní praktičnosť a za tolký čas vytrvalosť ,ne jeho s úřadnou přísností přimeřene súhlasící laskavosť ,abych chatrnými slovy mými neumenšil cenu zásluh a odplaty: než nemohu tu nepodotknúť ono přesvědčení mnohých zde se bavivších učiteluv, které si touto přiležitostí zde nadobudli. Mnozí totiž z nich teprv tu sobě nadobyli pravé povědomí svého povolání, jakož se o tom vřejne vyjádřili, říkajíce : „ Hle, teraz sme pochopili pravú úlohu našho povolání., teraz sme poznali nač jsme, teraz sme poučeni čo činiť a jak účinkovať máme !“ A toto poučení, toto tu nadobudnuté povědomí jejich nezustane zajisté bez prospěchu. - Po dokončených zkúškách těchto učinil předust.p.opat výlet na venkov a navštívil více okolitých nár.škol, zejména novú dvútřidovú školu v Bánkesi, která tam m.r. namísto staré nepatrné povstala., novú školu óhajskú, zvětšenú hulskú, pak žitva födémešskú a ezdeckú. Ve všech těchto školách zavedl předust. p. školský dozorce zkúšky a sám zkúmal a vypytoval žáky s tou největší přívětivostí a laskavostí, dávaje tak nejen slovy, než i skutkom poučení učitelum jmenovaných škol ,jak mají se školáky svými zacházeť, jak sobě duveru dítek získať, jak skrz přiměřené vysvětlování čítanky a jiných předmetuv na smysl a praktičný život dítek pusobit. My, kteří jsme při těchto návštěvách a zkúškách měli česť J.Předust. všade sprovázeť , přáli bychom ze srdce i jinýmškolách podobných a sice častějších navštev , nebo ony mnoho přispějí ke zvelebení školstva u nás!
Napokon ještě Vám v známosť uvádím , že starodávný přítel a spolužák Váš dv.p. Ferd. Farkas ,novo - zámský kaplan otevřel t.r.v postě v Nov.Zámkách zvláštnú školu pro cikány, tito kočující lenochy, kterúž on prozatímne sám na své útraty vydržuje , počítajíc dosavad už 43 žákuv , kteří prý s radostí navštevují zvláštnu tuto školu , jejich a při mnohých z nich že se krásné vlohy ukazují. Zdař i to Buh! (H)


Pozn.: Citácia z časopisu Cyrill a Method, 1856, č.20, ročník V, 17.máj

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR