Na Európskej konferencii mládeže v Košiciach sa zišla slovenská mládež

Ivana Šaffová, 14. októbra 2016 11:07

Študentky Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach sa zúčastnili na Národnej konferencii mládeže v Žiline.

Na Európskej konferencie mládeže v Košiciach sa zišla slovenská mládež Foto: Ivana Štaffová


Michalovce 14. októbra (SkolskyServis.sk) - Najdôležitejšou európskou mládežníckou aktivitou v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ bola Európska konferencia mládeže (European Youth Conference – EUYC) v termíne od 3. - 6. októbra 2016 v Košiciach. Súbežne s touto konferenciou sa 4. októbra 2016 uskutočnila aj Národná konferencia mládeže v hoteli Holiday Inn v Žiline. Konferencia sa zrealizovala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, ministerstva zahraničných veci a európskych záležitosti SR Miroslava Lajčáka, Igora Janckulíka, poslanca Národnej rady SR, Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja, Jaroslava Bašku, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a NA programu EÚ Erasmus + pre oblasť mládeže a športu.200 slovenských mladých ľudí (delegátov a hostí) prostredníctvom prenosu sledovali a zapájali sa do časti Európskej konferencie mládeže. V záverečnej časti Národnej konferencie boli pre účastníkov pripravené workshopy, v ktorých sa pod vedením odborníkov venovali témam rozvoja a podpory talentu mladých ľudí.
Košický kraj reprezentovali aj študentky Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Michalovce – Ivana Šaffová (III.C) a Anna Benčová (III.E).
Týmto sa chceme poďakovať vedeniu školy za možnosť zúčastniť sa Národnej konferencie mládeže, organizátorom za skvelý program a hosťom za ich cenné rady, ktoré nám pomôžu rozvinúť svoje nadanie a talent.
Viac info a fotografie na stránke: http://somtalent.rmzk.sk/, https://www.youtube.com/watch?v=t-M4MJoRdtk,

Téma TASR