V Nových Zámkoch sa chystá zaujímavé podujatie

Helena Rusnáková, PaedDr., 15. februára 2017 12:53

Kati Madarász Decsi bude inštalovať maľbu v Kaplnke svätého Kríža na cintoríne na konci Slovenskej ulice, následne bude fotiť jej osud pod holým nebom.

Nové Zámky 15. februára (SkolskySeris.sk) - Vo štvrtok 16. februára o 17.00 hodine sa uskutoční druhá „stanica” výstavy Transparentné kusy. Kati Madarász Decsi tentokrát bude inštalovať jednu maľbu v Kaplnke svätého Kríža na cintoríne na konci Slovenskej ulici, následne bude fotiť osud maľby pod holým nebom. Usporiadateľom podujatia je Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Kurátorom podujatia bude Máté Csanda.

Cintorín na Slovenskej ulici bol otvorený v roku 1850. Kaplnka. ktorú vidíme na obrázkoch pochádza z roku 1906,kedy ju dal na mieste posledného odpočinku svojej manželky vybudovať Alajos Duschek. Práve táto kaplnka napriek tomu, že dnes je z nej ruina, keďže v roku 1926 sa na cintoríne prestalo pochovávať a zub času i vandali za mnoho desaťročí urobili svoje, bude centrom zaujímavého umeleckého diania.

Kaplnka svätého Kríža na cintoríne na konci Slovenskej ulici v Nových Zámkoch Foto: Helena Rusnáková

Téma TASR