Víťazom finančnej olympiády sa stal študent A. Šajánek

TASR, 3. júna 2016 10:26

Do štvrtého ročníka súťaže organizovanej Nadáciou Partners sa zapojilo rekordných 4702 stredoškolákov.

Bratislava 3. júna (TASR) - Víťazom vedomostnej súťaže - Finančná olympiáda sa stal študent Gymnázia Novohradská v Bratislave Andrej Šajánek. Do štvrtého ročníka súťaže organizovanej Nadáciou Partners sa zapojilo rekordných 4702 stredoškolákov.

Foto: TASR


Každoročné prieskumy Nadácie Partners ukazujú, že finančná gramotnosť Slovákov je stále nedostatočná. Chýbajú im vedomosti v oblasti finančnej terminológie, no chyby robia aj pri hospodárení či spravovaní osobných financií. Najohrozenejšou skupinou sú pritom školáci.

"Verejnosti chýbajú často aj základné informácie v otázkach financií. Sme presvedčení, že s finančným vzdelávaním treba začať už v mladom veku, preto sme značnú časť aktivít nadácie zamerali práve na zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl prostredníctvom finančných vedomostných súťaží," vysvetľuje Juraj Juras, správca Nadácie Partners.

V prvých dvoch kolách, ktoré sa uskutočnili formou online testu, mohli študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Kým prvé kolo súťaže bolo otvorené pre širokú verejnosť, do druhého kola postúpilo 500 najlepších študentov slovenských stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Obťažnosť otázok sa postupne zvyšovala. V poslednom, finálovom kole, ktoré sa realizovalo prezenčnou formou, sa študenti museli spoľahnúť už iba sami na seba a svoje finančné vedomosti. Súťažilo v ňom 20 najlepších.

Téma TASR