Virtuálna vzdelávacia aktivita, čo je virtuálne, môže byť aj dobré

Mgr. Katarína Mészárosová, 17. februára 2017 13:25

V tomto článku sa slovo virtuálny bude objavovať pomerne často, ale len v pozitívnom zmysle.

Virtuálne vyučovanie Foto: Katarína MeszárosováKomárno 17. februára (SkolskyServis.sk) - Pri písaní projektu Cooperative Interactive Learning, v rámci programu Erasmus+ KA219 sme s projektovými partnermi (Taliansko a Rumunsko ) často uvažovali, ako prostredníctvom kooperatívneho učenia sa rozvíjať všetky tie kľúčové kompetencie, na ktoré sme sa v projekte zamerali
( jazykové, počítačové a podnikateľské ). Konečným výstupom projektu bude virtuálny turistický sprievodca, pozostávajúci z viacerých častí, napríklad Sprievodca regionálnym ubytovaním. A hľa! Nápad bol na svete! Okrem vzdelávacích aktivít, ktoré žiaci absolvujú priamo v partnerských školách sme prišli s nápadom uskutočniť aj spoločné virtuálne vyučovanie a učenie sa.

Už v úvode sme sa pohrávali s myšlienkou využiť sociálne siete a vyučovanie cez Skype. Spolu s projektovými partnermi sme pripravili 3 virtuálne moduly, ktoré trvali 10 vyučovacích hodín a konali sa v dvojtýždňových odstupoch. Pred prvým modulom sme požiadali 15 žiakov (5 žiakov z každej zúčastnenej krajiny ), aby zhromaždili čo najviac informácií o možnostiach ubytovania v Komárňanskom regióne, regióne Pisa a Suceava. Vytvorili sme 5 základných kategórií ubytovania, o ktorých žiaci vyhľadávali a spracovávali údaje. Tieto potom následne dopĺňali do zdieľanej Excel tabuľky. Keďže tímy boli zložené z rôznych ročníkov, niektorí žiaci už základy práce s Excelom ovládali. Aby túto úlohu zvládli, v úvode im vyučujúca vysvetlila základy práce s Excelom v anglickom jazyku ( spoločný pracovný jazyk ). V pripravenej powerpointovej prezentácii krom za krokom vysvetlila ako vytvoriť Excel tabuľku a pracovať so zdieľaným dokumentom. Kooperatívne učenie sa je o vzájomnej spolupráci a pri práci s Excelom sa žiaci učili aj navzájom. Cez skupinové konverzácie na sociálnej sieti Facebook si radili, vymieňali informácie, a tak trochu aj klebetili. Bolo to nové, vzrušujúce a zábavné zároveň. V druhej časti sme žiakom vysvetlili, že pracujú pre medzinárodnú turistickú agentúru, ktorá má svoje pobočky na celom svete a dokáže vyhovieť rôznym požiadavkám klientov. Ich úlohou bolo vypracovať cenové ponuky pre klientov na základe modelových situácií. A boli to veru nároční a rôznorodí klienti. Takže „ pracovníci virtuálnej turistickej agentúry „ vyhľadávali informácie o ubytovaní, miestnych kultúrnych a historických pamiatkach, cenových reláciách či mestskej doprave a pod. Slovenskí pracovníci vyhľadávali informácie o Taliansku, Talianski o Rumunsku a úlohou Rumunských pracovníkov bolo zistiť čo najviac o Slovensku. Tretí, záverečný modul bol zameraný na prácu s jednoduchým grafom, rozvoju čitateľských zručností a vytvoreniu jednoduchého dotazníka na získanie spätnej väzby.

Napriek tomu, že toto virtuálne vyučovanie a učenie sa bolo novinkou a krokom do neznáma, bol to úžasný úspech. Žiaci spontánne komunikovali v anglickom jazyku, navzájom sa učili a vytvorili si vlastný študijný materiál. Všetky materiály a výstupy, ktoré vznikli počas troch modulov sú voľne dostupné na webovej stránke nášho projektu http://cms.coopeative-interactive-learning.webnode.sk/home2/. Môžu slúžiť ako inšpirácia pre implementáciu metódy CLIL na hodinách anglického jazyka, informatiky či cestovného ruchu na základných a stredných školách.

Mgr.Katarína Mészárosová
Projektový koordinátor
Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Budovateľská 32
945 01 Komárno


Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac