Vianočné koledovanie na OA Šurany malo úspech

PaedDr.Helena Rusnáková, 27. decembra 2017 7:12

Na Obchodnej akadémii Šurany sa stalo tradíciou, že posledný deň pred zimnými prázdninami sa zídu všetci žiaci a učitelia a vzájomne si zaželajú veselé Vianoce.

Šurany 27. decembra (SkolskyServis.sk) - Pri tejto príležitosti si pripraví program každá trieda. Obsahom programu tried sú koledy a vianočné piesne.
Vianočná akadémia v OA Šurany Foto: Helena Rusnáková

Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Dňa 22.decembra zazneli v priestoroch telocvične veselé vinšovačky, vianočné piesne.

„Chceme, aby toto stretnutie bolo stretnutím obdarovávania – Jeden druhému budeme odovzdávať kúsok zo seba, zo svojich schopností, radovania, talentu. Prijmite teda každý darček jednotlivých tried, ako niečo, čo dávajú zo seba.“ povedala v úvode podujatia moderátorka programu, žiačka 4.B triedy, Ivona Vnuková.
Predvianočné koledovanie bolo i tento rok pekným- vydareným podujatím, konštatovali učitelia i žiaci školy.

Vianočná akadémia v OA Šurany Foto: Helena Rusnáková

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR