OA Šurany: Výstava 100 rokov Československa

Branislav Jakab, 29. januára 2018 9:51

Súťaž je projektom Slovenského národného múzea a Národního muzea. Zapojila sa aj Obchodná akadémia v Šuranoch.

OA Šurany: Výstava 100 rokov Československa Foto: Branislav Jakab


Šurany 29. januára (SlolskyServis.sk) - V piatok 26. januára 2018 sa v priestoroch Obchodnej akadémie v Šuranoch konala vernisáž „100 rokov Československa v našej škole“. Súťaž je projektom Slovenského národného múzea a Národního muzea.

Výstavu otvorila riaditeľka školy Ing. Eva Matejíčková a PaedDr. Helena Rusnáková. Pozvanie prijal aj riaditeľ MsKS a správca Mestského múzea v Šuranoch RNDr. Miroslav Eliáš.

Hlavnými organizátorkami výstavy sú PaedDr. Helena Rusnáková a Mgr. Erika Juríková. Súčasťou vernisáže bol aj kultúrny program, ktorý so žiakmi školy nacvičila PaedDr. Mária Bujdáková. Výstava je sprístupnená žiakom a priateľom školy do 1. februára 2018.

Téma TASR