Vedia, čo je pre deti najdôležitejšie

PaedDr.Helena Rusnáková, 3. júna 2018 7:53

Kto? Žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch.

Vedia, čo je pre deti najdôležitejšie Foto: Helena Rusnáková


Šurany 3. júna (SkolskyServis.sk) - MDD 2018 si pripomenuli aj žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch - a to netradične, projektovým dňom, ktorý zorganizovala žiacka školská rada . Každá trieda dostala tri úlohy: pripraviť prezentáciu v PowerPointe, plagát a básničku, poviedku, či rozprávočku s tematikou MDD.

Všetky triedy sa s elánom pustili do tvorby. Diela žiackych kolektívov boli odprezentované za účasti všetkých žiakov a pedagogických pracovníkov v telocvični.

Diela, ktoré vznikli v rámci projektového dňa, boli zamerané na potrebu zdravého, šťastného života detí, na dodržiavanie práv dieťaťa, na potrebu zdravého fyzického i psychického vývoja, na potrebu rodičovskej lásky a podpory …

Porota, zložená zo žiackej školskej rady hodnotila prácu jednotlivých tried. Na 1.mieste sa umiestnila 3.A trieda , 2. miesto získala 2.A trieda a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 2.B triedy.

Vedia, čo je pre deti najdôležitejšie Foto: Helena Rusnáková


Vedia, čo je pre deti najdôležitejšie Foto: Helena Rusnáková

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR