Užitočné prepojenie medzi vysokou školou a gymnáziom

Školský servis, 13. októbra 2017 9:58

Memorandum o spolupráci umožní aj to, aby študenti gymnázia mohli absolvovať exkurzie na vysokej škole.

Budova Súkromného gymnázia DSA v Sabinove Foto: DSAHumenné 13. októbtra (SkolskyServis.sk) - Robert Štefko, dekan Fakulty Manažementu Prešovskej univerzity a Marek Nikel, predseda Predstavenstva spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien /DSA/, ktorá je zriaďovateľom sabinovského gymnázia, podpísali Memorandum o spolupráci. Dohodli sa v ňom, že pedagógovia a doktoranti Fakulty Manažementu budú chodiť na gymnázium na prednášky a besedy a študenti gymnázia budú mať možnosť absolvovať exkurzie na vysokej škole. Zmyslom spolupráce je, aby boli stredoškolskí študenti čo najlepšie pripravení na štúdium na vysokej škole a aby získali čo najširší prehľad o možnostiach, ktoré poskytujú naše akademické inštitúcie. Fakulta Manažementu si na druhej strane môže takto pripravovať svojich potencionálnych budúcich študentov. Ako zdôraznil predseda Predstavenstva spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien Marek Nikel, od 3. ročníka rozbehne Súkromné gymnázium DSA v Sabinove pre študentov program prípravy na budúce povolanie, či už sa rozhodnú pokračovať na vysokej škole, alebo budú vidieť svoju budúcnosť ako kvalifikovaní odborníci vo firme. Uskutočňovaniu takéhoto programu môže práve dohodnutá spolupráca s Fakultou Manažementu výrazne pomôcť. DSA tiež plánuje organizovať na gymnáziu odborné konferencie, na ktorých by vystupovali predstavitelia najvýznamnejších zahraničných firiem na Slovensku, diplomati ako aj poprední akademici zo slovenských vysokých škôl, konštatoval Marek Nikel.

Na Gymnáziu Antona Prídavka v Sabinove prešli zriaďovateľské kompetencie z Prešovského samosprávneho kraja na spoločnosť DSA k 1. septembru tohto roku. Deutsch-Slowakische Akademien ako dcérska spoločnosť nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG /Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft/ je u nás najväčším zriaďovateľom súkromných materských, základných a stredných odborných škôl. Do jej portfólia patrí k dnešnému dňu už 9 škôl na celom území Slovenska.

Školský servis informoval Slavomír Maličkay

Téma TASR