Úspešný Erasmus+ projekt Krok k uplatneniu sa na európskom trhu práce

Zuzana Meszárosová, 2. mája 2019 9:13

Na konci marca 2019 sa dvanásti študenti Obchodnej akadémie v Leviciach vrátili z dvojtýždňovej odbornej praxe v španielskej Seville.

Levice 2. mája (SkolskyServis.sk) - Prežili tui 14 dní nabitých prácou a povinnosťami, ale aj zábavou a novými zážitkami.

Projekt „Od praxe k zamestnaniu 2“ bol organizovaný v rámci programu ERASMUS+ a spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Organizačne bol turnus zabezpečený v spolupráci so sprostredkujúcou organizáciou EuroMind v Seville, s ktorou má naša škola už viacročné dobré skúsenosti.

Foto: OA Levice


Žiaci tejto školy dostali jedinečnú príležitosť vycestovať do zahraničia a tam si overiť, či teoretické vedomosti získané počas štúdia na škole dokážu uplatniť v praktických činnostiach priamo na pracoviskách.
Pracovali vo firmách rôzneho zamerania, kde mali možnosť zoznámiť sa s firemnou kultúrou, spoznať vzťahy na pracovisku, pracovať v tíme aj samostatne, niesť zodpovednosť, byť kreatívni, proaktívni, iniciatívni.
Museli sa vysporiadať aj s jazykovou bariérou: v hoteli, kde boli ubytovaní, na pracoviskách, v dopravných prostriedkoch, obchodoch, v uliciach mesta, ... všade museli hovoriť po španielsky alebo anglicky, ak sa chceli dohovoriť, či niečo zistiť, kúpiť alebo vybaviť. Tejto neľahkej úlohy sa zhostili excelentne.

Foto: OA Levice


Tvárou v tvár boli konfrontovaní s temperamentným životom na španielskom juhu, s odlišnou kultúrou atraktívnej Andalúzie, s nádhernou architektúrou Sevilly, Cádizu a Granady. Táto nevšedná skúsenosť určite prispela k posilneniu sebavedomia každého účastníka, k jeho ďalšiemu profesionálnemu i osobnostnému rastu. Každý s imohol vyskúšať, či je schopný žiť a pracovať samostatne, rozhodovať sa a zodpovedne plniť pracovné povinnosti.

Foto: OA Levice


Tento projekt bol už štvrtým v poradí, ktorý naša škola pripravila a zorganizovala pre študentov. Od roku 2014, kedy sme zahraničnú prax uskutočnili po prvý krát, vycestovalo na pracovnú stáž do zahraničia - Veľkej Británie a Španielska - 109 žiakov Obchodnej akadémie! Považujeme to za úspech a veľkú pridanú hodnotu k štúdiu na našej škole, pretože žiaci, ktorí využijú túto šancu, výrazne zdokonalia svoje vedomosti, zručnosti a odborné kompetencie.

Veríme, že tento projekt výrazne posilní pozitívny imidž Obchodnej akadémie v Leviciach a zviditeľní a zatraktívni školu pre ďalších potenciálnych záujemcov o štúdium.

Mária Široká – koordinátorka projektu

Téma TASR