Úspešná prezentácia Hotelovej akadémie v Singapure

Kornélia Lohyňová, 16. mája 2018 10:43

V dňoch 12. -16. marca som sa zúčastnila celosvetovej konferencie „Microsoft Education Exchange“.

Úspešná prezentácia Hotelovej akadémie v Singapure Foto: Kornélia Lohyňová


Bratislava 16. mája (SkolskyServis.sk) - Konferencie som sa zúčastnila historicky prvýkrát zo Slovenska ako Microsoft Fellow ako jedna z piatich reprezentantov Východnej a Strednej Európy. Bola som vybratá na základe mojej práce so študentmi a používaniu inovatívnych metód vyučovania s využitím technológií.

Spolu so mnou boli dvaja učitelia, Microsoft experti zo Slovenska, ktorých nominoval Microsoft Slovensko. Mojou úlohou bolo koučovať jeden z medzinárodných tímov Microsoft expertov pri riešení tímovej výzvy „Educator Challenge“ a následne hodnotiť jednotlivé projekty spolu s ďalšími Microsoft Fellows.
Úspešná prezentácia Hotelovej akadémie v Singapure Foto: Kornélia Lohyňová

Výzva bola zameraná na zmenu zadanej vyučovacej hodiny na inovatívnu hodinu s využitím „computational thinking“ metódy (počítačové myslenie) tak, aby hodina vzbudila u žiakov zvedavosť a podporila kreativitu. Je to metóda, ktorá sa skladá zo štyroch fáz a je zameraná na kreatívne riešenie problémov. Úloha bola náročná a práve naša škola, Hotelová akadémia na Mikovíniho ul. a moje vyučovanie bolo uvedené ako príklad dobrej praxe využitia tejto metódy pred celým publikom asi 500 pedagógov a lídrov z 91 krajín.

Program konferencie bol veľmi bohatý, okrem skvelých rečníkov, diskusií s kolegami, sme mali možnosť vyskúšať si aj programovanie fyzických zariadení (Micro Bit) a zoznámiť sa s technologickými novinkami ktoré je možné v budúcnosti na vyučovaní využiť.

Najzaujímavejšou časťou bol „Learning Marketplace“ čo je vlastne obrovská burza nápadov, kde všetci prítomní pedagógovia s celého sveta prezentujú, ako využívajú technológie na svojich hodinách.
Úspešná prezentácia Hotelovej akadémie v Singapure Foto: Kornélia Lohyňová

Pre mňa bol obrovským zážitkom rozhovor s Anthony Salcito, viceprezidentom Microsoftu. Rozhovor bol nahrávaný a bude uverejnený na jeho blogu, kde predstavuje inšpiratívnych pedagógov sveta.

Úspešná prezentácia Hotelovej akadémie v Singapure Foto: Kornélia Lohyňová


Konferencia Education Exchange bola oslavou inovatívneho prístupu vo vzdelávaní, oslavou pedagógov, ktorí neváhajú uskutočňovať zmeny, pedagógov ktorí sa neboja výziev a sú pripravení neustále na sebe pracovať, aby pripravili svojich žiakov na ich úspešnú budúcnosť. Zároveň bola obrovskou inšpiráciou pre všetkých zúčastnených a umožnila cennú výmenu skúseností. Teraz je už na nás, ako tieto nápady a získané skúsenosti uplatníme so svojimi žiakmi

Kornélia Lohyňová (Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava)

Som učiteľkou odborných ekonomických predmetov. Vyučujem aj programy neziskovej organizácie Junior Achievement. Desať rokov realizujem medzinárodné projekty eTwinning a som ambasádorkou a školiteľkou tohto programu. Vediem workshopy a online školenia pre našich aj európskych učiteľov so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií 21. storočia a zavádzania IKT prostriedkov do vyučovania. Robím kurz pre učiteľov aj Bruseli vo "Future Classroom Lab" zameraný na rozvoj podnikavosti a projektové vzdelávanie. Na základe tohto kurzu som bola pozvaná aj do Číny, kde som školila trénerov učiteľov.

Téma TASR