Úspech študentky SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

Mgr. Mária Gavenčiaková, 20. júna 2018 14:31

Vsúťaži Stredoškolský podnikateľský zámer 2018.

Krásno nad Kysucou 20. júna (SkolskyServis.sk) - Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zúčastnila súťaže „Stredoškolský podnikateľský zámer 2018“, ktorý mal za cieľ motivovať študentov stredných škôl a podporiť ich záujem o podnikanie, prípadné samo zamestnanie a súčasne aj oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti. Ocenenie bolo určené pre študentov stredných škôl so sídlom na území Žilinského samosprávneho kraja a predmetom súťaže bolo vytvorenie vlastného podnikateľského zámeru v ľubovoľnej oblasti.

Foto: SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou


Z našej školy sa súťaže zúčastnila Soňa Bátorková, žiačka III. B triedy študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve s podnikateľským zámerom „Originálny svet drevených hračiek“. Drevené hračky boli vždy v obľube. Drevo je čím ďalej tým vzácnejšie, ale napriek tomu sa stále používa na výrobu rozmanitých predmetov v rovnakej miere ako ostatné materiály. Podstata týchto hračiek sa nezmenila. Jej účel bol vždy pobaviť nielen deti ale aj dospelých ľudí.

Prihlásené podnikateľské zámery hodnotila päť členná odborná porota s dôrazom na originalitu, realizovateľnosť, trhové šance, udržateľnosť, inovačný potenciál a kvalitu spracovania podnikateľského zámeru. Každoročne v rámci oceňovania sú odmeňované tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery. V ôsmom ročníku súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer hodnotiaca komisia Soni Bátorkovej zo Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou udelila tretie miesto. Cena jej bola odovzdaná posledný májový deň v aule Žilinskej univerzity.

Vypracovaním podnikateľského zámeru sme chceli, aby žiačka aplikovala v praxi osvojené teoretické vedomosti v oblasti podnikateľských zručností, znalostí ovládania CNC stroja, práce v propagačnej tvorbe. Nadobudne tak väčšie možnosti pre svoje uplatnenie v budúcnosti po skončení štúdia na trhu. Podporujeme jej podnikateľský zámer, pretože detská hračka je neoddeliteľnou súčasťou života každého jedného z nás. Rozvíja motoriku, nápaditosť, tvorivosť a trpezlivosť. Jej nápad by mohol tvoriť samostatnú časť výrobného programu v už existujúcich drevárskych firmách ako efektívne využitie odpadového materiálu.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková


Téma TASR