Učiteľku zo SOŠDaS z Krásna nad Kysucou ocenila ministerka školstva

Mgr. Mária Gavenčiaková, 17. júla 2018 14:01

Stredoškolská odborná činnosť oslavuje významné jubileum, štyridsať rokov od svojho vzniku.

Krásno nad Kysucou 17. júla (SkolskyServis.sk) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania sa pri tejto príležitosti rozhodlo oceniť pedagógov, ktorí tejto súťaži žiakov venovali svoj profesijný život a zaslúžili sa o jej napredovanie a stále miesto v kalendároch akcií stredných škôl. Slávnostné odovzdávane cien sa konalo 19. Júna 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Cieľom podujatia, nad ktorým prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, a ktoré organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti za ich dlhoročné zásluhy a osobný vklad do práce s nadanými a talentovanými žiakmi. Vyznamenaní si prevzali ďakovné listy a plakety za ich dlhoročnú prácu s talentovanou mládežou.
Foto:

Medzi ocenenými bola aj Mgr. Janka Latková zo Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou, ktorá získala ocenenie u ministerky školstva za dlhoročnú aktívnu a vynikajúcu prácu pri výchove talentovanej a nadanej stredoškolskej mládeže. Naša kolegyňa sa narodila v Čadci. V roku 1978 ukončila Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, aprobáciu: biológia – chémia. Od roku 1978 – 1980 učila na Strednej priemyselnej škole potravinárskej a Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Trebišove. Od roku 1980 – 1981učila v Základnej deväťročnej škole v Skalitom. V rokoch 1981 – 1982 učila na Gymnáziu v Turzovke. Od roku 1982 – 2016 pôsobila na škole, ktorá menila svoje názvy. Jej súčasný názov je Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci. V súčasnosti pracuje v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou. Za pedagogickú činnosť bola v roku 2016 ocenená Plaketou Jana Amosa Komenského za dlhoročnú aktívnu a vynikajúcu prácu pri výchove talentovanej a nadanej stredoškolskej mládeže. Vo svojom živote sa vo voľnom čase venovala športu, prevažoval volejbal, lyžovanie a turistika. Maľuje netradičné kraslice, ktoré boli ocenené II. miestom na celoslovenskej súťaži. Svoju kreativitu využila aj pri práci aj so šúpolím. Naša kolegyňa vytvorila so žiackych prác tri literárne zborníky, ktoré opisovali život a prírodu. Viac ako dvadsaťpäť rokov sa venuje konzultácii a práci v komisiách Stredoškolskej odbornej činnosti. Mnohí žiaci sa pod jej vedením dostali na celoslovenské a krajské kolá SOČ. Celkovo učí štyridsať rokov. Venuje sa poradenstvu pri písaní odborných prác.

Mgr. Janke Latkovej k oceneniu za dlhoročnú prácu v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti srdečne blahoželáme a želáme jej veľa úspešných žiakov, ktorých bude naďalej podnecovať k mimoškolskej aktivite a napomáhať im k rozvoju zručnosti i osobnému rastu.

Napísala: Mgr. Mária GavenčiakováTéma TASR