Tým pádom? Alebo tým činom?

Mária Škultétyová, 5. decembra 2017 6:45

Čo je správne?

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASRBánovce nad Bebravou 5. decembra (SkolskyServis.sk) - Výraz tým pádom sme prebrali z českého tím pádem a je nespisovný. V dôsledkovom význame namiesto neho používame dôsledkové výrazy tým činom, týmto činom alebo dôsledkové spojky teda, a teda, tak, a tak, takže, nuž, preto, a preto, i.

Na ilustráciu niekoľko príkladov:

Leto bolo krásne, horúce, bez vetrov, a tak sa naši páni každé popoludnie kúpali. Ja sa vás nebojím, a teda ani vy sa mňa nebojte. Hektor o tom dobre vedel, a preto občas dozrel i tu. Tak odbavil Matiaš chytro veriteľa, a tým viacej sa zaradoval nad príchodom známych. Vezie sa prvý raz mašinou, preto je taký zjašený. Šli sme tade prvý raz, i zablúdili sme. Betka podišla niekoľko krokov bližšie, takže stála na dva kroky od Adama. Článok som prečítal niekoľkokrát, takže ho viem takmer naspamäť.

Téma TASR