Tretia v krajskej SOČ a nespokojná?!

Stanislav Malega, 9. apríla 2015 10:50

Krajské kolo v Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 1. apríla 2015 v Starej Turej.

Foto: Stanislav MalegaPrievidza 9. apríla (SkolskyServis.sk) - Obchodnú akadémie Prievidza reprezentovali štyri práce. Štyri práce, ale iba traja prezentujúci. Prečo? Lebo vyhlasovateľ súťaže - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a organizátori súťaže Štátny inštitút odborného vzdelávanie (ŠIOV) a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, neustriehli prekrývajúce sa termíny?! dvoch významných súťaží. Kristína Ištvániková dala samozrejme prednosť celoslovenskej pred krajskou súťažou a v tom istom čase keď mala prezentovať svoj úspešný projekt infoŠTVOREC, tak na Celoslovenskej olympiáde v anglickom jazyku obsadila 4. miesto. Jej prácu v súťaži s prehľadom prezentovala jej „konkurentka“ Kristína Tarabčíková.

Kristína Tarabčíková sa so svojim vlastným projektom tancujPD.eu (Deň Európy netradične) umiestnila na 3. nepopulárnom mieste. Prečo nepopulárne? Je nepostupové!
Síce nepostúpila, ale získala možnosť, aby na tohtoročnej maturite nerobila praktickú časť ekonomickej maturity, ale môže svoj úspešný projekt obhajovať pred maturitnou komisiou. Je to dobrá motivácia pre ďalších študentov.

A čo hovoria o súťaži zúčastnení?
„Bola som sklamaná, lebo na tej SOČ - ke som sa fakt nadrela. Kým som to celé dala dokopy?! Plus príprava, ktorá bola úplne zbytočná, pretože som sa ďalšieho kola po školskom už nezúčastnila, aj keď teda nie vlastnou vinou. A nebola som sama. Nesúhlasím, že by sa nedal zistiť termín ostatných súťaží a vyhnúť sa spoločnému termínu. To je hlúposť“ toľko Kristína.

A čo druhá Kristína: „SOČ v Starej Turej na mňa neurobila vôbec dobrý dojem. Hlavný problém bola porota, ktorá nás mala objektívne ohodnotiť a klásť nám otázky týkajúce sa prezentovanej témy.

Tie boli kladené od poroty ironickým a zaujatým tónom, podľa mňa sa porotkyne (učiteľky!) na nás nepozerali ako na žiakov, ktorí vo vlastnom záujme urobili prácu navyše, vo svojom voľnom čase, ale častokrát ako objekt, ktorý môžu skritizovať čo najviac ako sa len dá. Počas prezentácie nás veľakrát nesledovali, nevenovali dostatočnú pozornosť a hlavne otázky boli kladené výsmešne! S výsledným hodnotením od poroty väčšina zúčastnených absolútne nesúhlasila a vyhrávali práce, ktoré absolútne neboli na úrovni krajského kola SOČ s postupom na celoslovenské kolo. V porote sa nachádzali učiteľky, ktorých vlastní žiaci, resp. žiaci z ich školy súťažili. Toto by malo byť podľa môjho názoru neprípustné!!! „Ich“ práce sa aj umiestnili na prvých miestach a práce, ktoré na iných súťažiach vyhrávali celoslovenské kolá tu boli zmietnuté zo stola!?“ /poznámka: zo súťaže Junior Achievement z programu Podnikanie v cestovnom ruchu tu súťažili víťazná a druhá práca z celoslovenskej súťaže/

Čo k tomu dodať? Na ťahu je vyhlasovateľ a organizátor.

Stanislav Malega, Obchodná akadémia Prievidza

Téma TASR