Trebalo? Bolo treba?

Mária Škultétyová, 3. októbra 2018 7:01

Ktoré z týchto vyjadrení je spisovné?

Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 3. októbra (SkolskyServis.sk) - Trebalo to nie je, toto slovo majú vo svojom nárečí východniari. I napriek tomu ho počuť po celom Slovensku. Mojej známej trhá uši, keď ktosi povie, že niečo trebalo. „Napíšte aj o tom,“ povedala mi.

Tak teda píšem.

„Bohužiaľ som musel nejaké tréningy vynechať, ale keď som sa chcel dostať, trebalo zapracovať,“ povedal v televíznom šote o osemročných gymnáziách študent prímy. „Keď trebalo robiť, tak som robila,“ túto vetu zas vyslovila v televízii mladá umelkyňa. V rádiu staršia žena z východu rozprávala o záchrane Židov, pričom viackrát opakovala, že trebalo to a to. Ako vidno, slovo trebalo si osvojili všetky vekové kategórie a priniesli ho aj do médií.

Aj vo svojom okolí bežne počúvame, že niečo (by) trebalo, napríklad: Trebalo by vymeniť okná na dome. Trebalo mi ísť na záchod. Deťom by trebalo obuv na zimu.

Ako som spomenula, trebalo je nárečové, teda nespisovné slovo. S príponou -lo má zdanlivo tvar slovesa 3. osoby minulého času, ibaže je nesprávne utvorené od príslovky treba. A minulý čas sa tvorí od neurčitku, no v slovenčine neurčitok trebať nemáme.

Ak sa chceme a potrebujeme vyjadriť spisovne, namiesto trebalo povieme bolo treba, (zriedkavo i je treba), treba, bolo by treba, je potrebné, alebo môžeme použiť synonymá malo (by) sa, žiada sa, žiadalo (by) sa: Treba vymeniť okná na dome. Bolo by treba vymeniť okná na dome. Mali by sa vymeniť okná na dome. Je potrebné vymeniť okná na dome. Žiadalo by sa vymeniť okná na dome.


Téma TASR