Tímy stredoškolákov predstavili svoje projekty pre Agendu 2030 v OSN

Zuzana Meszárosová, 13. februára 2019 9:19

Z celkového počtu 13 prihlásených tímov bolo vybraných osem.

Levice 13. februára (SkolskyServis.sk) - 6. februára 2019 IUVENTA v spolupráci s United Nations Information Service (UNIS) Viedeň pripravili pre osem mládežníckych a stredoškolských tímov skvelý workshop k Agende 2030 - „Mladí pre ciele trvalo udržateľného rozvoja“ na pôde OSN vo Viedni. Workshop bol realizovaný v rámci série „Agenda 2030 – Agenda mladých“, ktorými IUVENTA podporuje participáciu mladých na implementácii Agendy 2030 na Slovensku.

Tímy stredoškolákov predstavili svoje projekty pre Agendu 2030 v OSN Foto: Zuzana Meszárosová


Workshopu sa zúčastnilo osem trojčlenných tímov pozostávajúcich z dvoch študentov a jedného pedagóga. Tímy boli vybrané na základe videí predstavujúcich plánované alebo už realizované projekty, ktorými chcú prispieť k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030. Z celkového počtu 13 prihlásených tímov bolo vybraných osem: Obchodná akadémia v Leviciach, Nadácia Otvorenej Spoločnosti, Stredná odborná škola v Snine, Mladiinfo Slovensko, Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene, Gymnázium v Dubnici nad Váhom, Gymnázium J. Kráľa v Zlatých Moravciach a Obchodná akadémia v Rožňave.

Tímy stredoškolákov predstavili svoje projekty pre Agendu 2030 v OSN Foto: Zuzana Meszárosová


Program workshopu otvorila zástupkyňa UNIS Viedeň, Sonja Wintersberger a Stály zástupca SR pri OSN Peter Mišík. Mladí účastníci tak mali možnosť dozvedieť sa viac o záujmoch Slovenska v súvislosti s činnosťou niektorých agentúr a lepšie porozumieť procesom diplomacie v rámci OSN. Účastníci programu ďalej v rámci interaktívnej prehliadky diskutovali o cieľoch Agendy 2030 a možnostiach ako ich spoločne dosiahnuť, navštívili konferenčné priestory a výstavy niektorých z agentúr sídliacich v OSN vo Viedni. Bližší pohľad na činnosť OSN predstavil aj Billy Batware z Úradu OSN pre drogy a kriminalitu, ktorý sa zameral na možnosti podpory pre mládežnícke organizácie cez programy Úradu a programy boja proti kriminalite, užívaniu drog a násiliu páchanému na deťoch. Možnosti participácie mladých a spolupráce s OSN predstavil aj mládežnícky delegát OSN za SR Dominik Porvažník, ktorý informoval nielen o úlohách a povinnostiach mládežníckeho delegáta, ale aj o tom, ako sa ním môžu stať a aké ďalšie príležitosti ponúka OSN pre mladých ľudí.

Tímy stredoškolákov predstavili svoje projekty pre Agendu 2030 v OSN Foto: Zuzana Meszárosová


Mládežnícke tímy počas worskhopu odprezentovali svoje vlastné projekty týkajúce sa udržateľných rozvojových cieľov, tieto projekty boli veľmi zaujímavé. Podľa slov Tomáša Švolíka, študenta Obchodnej akadémie v Leviciach, ktorý predstavil na worskhope ich projekt „The World we Want“, bolo veľmi prínosné pracovať na projekte s implementáciou Cieľov udržateľného rozvoja, prostredníctvom zmysluplných interaktívnych diskusií a vzdelávacích hier (Free rice) podporiť ambiciózne ciele OSN.

Tímy stredoškolákov predstavili svoje projekty pre Agendu 2030 v OSN Foto: Zuzana Meszárosová


Keďže cieľom workshopu bolo podporiť mládežnícke tímy v práci na projektoch, súčasťou programu bolo aj predstavenie dostupných online zdrojov k téme cieľov trvalo udržateľných cieľov, ktoré môžu využiť pri ďalších aktivitách so spolužiakmi alebo vo svojej organizácii. Účastníci boli veľmi spokojní s rôznorodosťou poskytnutých materiálov a zdrojov k Agende 2030 a účastníci sú presvedčení, že v budúcnosti prehĺbia spoluprácu s UNIS Viedeň a opäť navštívia OSN Viedeň a absolvujú špeciálnu prehliadku zameranú na Ciele udržateľného rozvoja aj so svojimi spolužiakmi.

Zdroj: tlačová správa IUVENTY:
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/stredoskolske-a-mladeznicke-timy-predstavili-svoje-projekty-pre-agendu-2030-v-osn.alej?ind=

Téma TASR