Tilgnerka bola na debatách v Holandsku

Jakub Kamenický, 20. apríla 2017 13:46

Od 31. marca do 2. apríla prebiehalo v holandskom Haarleme modelové zasadnutie OSN. Členovia debatného krúžku Spojenej školy Tilgnerovej sa tejto skvelej akcie samozrejme zúčastnili.

Od 31. marca do 2. apríla prebiehalo v holandskom Haarleme modelové zasadnutie OSN. Členovia debatného krúžku Spojenej školy Tilgnerovej sa tejto skvelej akcie samozrejme zúčastnili. Foto: Spojená škola TilgnerovaBratislava 20. apríla (SkolskyServis.sk) - Študenti si na tejto akcii mohli vyskúšať ako vyzerá a funguje reálna OSN.

Ako vlastne vyzerá také modelové zasadnutie?

Každému účastníkovi je niekoľko týždňov pred zasadaním pridelená určitá krajina, ktorú bude zastupovať ako delegát. Rovnako ako v naozajstnom OSN aj na modelovom zasadnutí je množstvo výborov rozoberajúcich rôzne témy. Študenti si pred modelovým zasadnutím musia naštudovať množstvo informácii o témach, ktoré budú rozoberané v ich vybranom výbore a následne si vytvoria vlastnú rezolúciu. Rezolúcia je dokument, kde sú spísané opatrenia riešiace rozoberané problémy. Samozrejme, každý študent musí zastávať stanoviská krajiny, ktorá im bola pridelená ku daným problémom. Študentom Spojenej školy Tilgnerovej bolo pridelené byť delegátmi Švédska a Saudskej Arábie. Študenti sa stretávali poctivo na týždennej báze a prezentovali si navzájom medzi sebou svoje rezolúcie a informácie o problémoch, ktoré riešili.

Medzi tohtoročné témy patrilo napríklad: “Situácia v Sýrii” alebo “Ochrana svetovej klímy pre súčasné aj budúce generácie”.

Samotné modelové zasadnutie má úplne rovnaký priebeh ako reálne zasadnutie. Všetci delegáti musia byť oblečení formálne. Každý výbor má svojho predsedajúceho, ktorý celú debatu moderuje. Pokiaľ chcú delegáti rozprávať musia sa prihlásiť a predsedajúci určuje ich poradie a dáva im slovo. Cieľom každého výboru je vytvorenie rezolúcie, s ktorou súhlasí väčšina delegátov. Jednotlivé časti rezolúcie sú navrhované delegáciami a následne sa o nich hlasuje. Študenti tu majú jedinečnú možnosť pochopiť ako funguje politika. Delegácie totiž okrem oficiálneho rokovania majú aj špeciálne lobovacie pauzy. Počas týchto páuz sa delegácie dohadujú, ktoré návrhy po oficiálnom predložení podporia, a ktoré naopak budú musieť byť pozmenené. V tomto momente študenti zisťujú, že pokiaľ chcú, aby prešli ich návrhy musia podporiť aj návrhy, ktoré nie sú úplne kompatibilné s ich ideálnym riešením. Vidia realitu toho, že vo výbore nie je iba ich videnie sveta. Dobrý delegát musí vedieť presvedčiť svojich názorových oponentov, že aj napriek odlišnostiam v spôsobe ako chcú niečo dosiahnuť sa musia spojiť a presadiť tú formu riešenia, ktorá je bližšie ku ich stanovisku. Študenti si musia ako reálni politici stanoviť svoju hranicu, za ktorú pri tvorení kompromisov ďalej nepôjdu. S ňou potom pracujú počas oficiálnych rokovaní aj pri dohováraní sa na lobovacích pauzách.

Okrem vyčerpávajúcich rokovaní študenti spoznali aj tradičný spôsob života Holanďanov, nakoľko boli ubytovaní v holandských rodinách. Vďaka tomuto skvelému ubytovaciemu riešeniu sú teraz študenti bohatší o základy holandského jazyka a nové priateľstvá. Po skončení modelového zasadnutia na študentov Tilgnerky ešte čakala prehliadka krásneho Amsterdamu a potom už cesta naspäť do školských lavíc.Jakub Kamenický, septima

Téma TASR