Tilgnerka a motýlia záhrada

Nicol Rácová, 5. apríla 2019 11:09

Na Kempelenovej ulici v Bratislave vzniká zaujímavá motýlia záhrada.

Foto: Nicol Prokopová


Bratislava 5. apríla (SkolskyServis.sk) - Vysadila sa tam zmes farebných lúčnych kvetov, kde potom môže uprostred sídliska nájsť útočisko veľa druhov motýľov, včiel, ako aj iného hmyzu. Okrem samotnej záhrady sa chystajú aj rôzne akcie na spropagovanie významu rôznorodosti prírody a jej ochrany, napr. rôzne pracovné listy, prednášky či objavovanie tohto tajomného sveta. Vznik motýlej lúky je súčasťou medzinárodného projektu Interreg SK-AT - Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku #Bluehlinge.

Foto: Nicol Prokopová


Prvá aktivita žiakov Tilgnerky na hodinách biológie s p.uč. K. Kresáňovou, triedy sexty B a III.Ab, bola skrášlenie sivého starého múrika okolo budúcej motýlej lúky. Najprv sa očistil celý múr od machov, špiny a lišajníkov. Pár dní na to vzniklo nádherné farebné dielo. Myslím, že sme si túto akciu všetci užili, prepojili biológiu aj dobrovoľníctvo aj pomoc komunite. Veľmi pekne ďakujeme všetkým zapojeným maľujúcim aj škrábajúcim študentom, ako aj Katke Klimovej z BROZ, ktorá k nám prišla s týmto nápadom.

Text : Nicol Rácová, oktáva A
Foto: Nicol Prokopová
Spojená škola, ZŠ a G, TIlgnerova 14 Bratislava

Téma TASR