Technici Strednej odbornej školy sa zdokonaľovali v Českej republike

TASR, 23. októbra 2017 12:06

Táto príležitosť sa naskytla desiatim študentom odboru programátor obrábacích strojov a zariadení.

Tlmače 23. októbra (TASR) - Technici Strednej odbornej školy technickej (SOŠt) v Tlmačoch absolvovali v rámci grantu z programu Európskej únie (EÚ) Erasmus+ odbornú stáž v Českej republike. Ako TASR informovala riaditeľka SOŠt Tlmače Jana Mrázová, prioritným zámerom je rozšírenie odbornej pripravenosti žiakov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru.
Druháci Adam Rychtárik a Patrik Kocúrik v kováčskej dielni počas praktickej časti - Ilustračné foto Foto: Mgr. Marián Sabala

Častou požiadavkou súčasných zamestnávateľov, spolupracujúcich so školou, je zvýšiť odbornú pripravenosť študentov na programovanie a obsluhu CNC obrábacích strojov a zariadení, či zváracích metód a ich realizácií. "Našim študentom ponúkame počas štúdia možnosť absolvovať odborné stáže. Je to pre nich príležitosť naučiť sa nové veci a zlepšiť sa v tom, čo už vedia. Vďaka schválenému projektu mali študenti počas dvoch týždňov možnosť absolvovať odbornú stáž v partnerskej Strednej škole strojárenskej a elektrotechnickej v Brne, ktoré majú kvalitné a moderné vybavenie k výchovno-vzdelávaciemu procesu," povedala Mrázová.

Táto príležitosť sa naskytla desiatim študentom odboru programátor obrábacích strojov a zariadení, ktorí si rozšírili svoje doterajšie vedomosti a zručnosti. "Cieľom mobility Erasmus+ je stráviť určitú dobu v inom členskom štáte EÚ a získať nové pracovné a odborné spôsobilosti. Nie je to po prvýkrát, nakoľko každoročne sa podarí pripraviť kvalitný projekt, ktorý je schválený a študentom nič nebráni na ceste za poznaním. Záujem o odbornú stáž pri výbere bol medzi tretiakmi a štvrtákmi obrovský. Nedostali sa na ňu však všetci, len tí, ktorí splnili kritériá pri výbere účastníkov. Aj to svedčí o tom, že o projektoch, ktoré škola robí, kolujú medzi žiakmi pozitívne správy," dodala riaditeľka školy.

Študenta 3. ročníka odboru programátor Miroslava Matoša veľmi teší, že na škole sú počas štúdia možnosti vycestovania na odborné stáže aj do zahraničia. "Vďaka tomu máme možnosť, pracovať aj na takých strojoch a zariadeniach, ktoré my nemáme. Okrem nových skúseností zažijeme veľa zážitkov so spolužiakmi pri spoznávaní kultúrnych a historických pamiatok v Brne," prezradil Matoš.Téma TASR