Talianska grafika II.

PaedDr.Helena Rusnáková, 22. januára 2019 8:01

24. januára bude v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch otvorená výstava Talianska grafika II. Výstavu priblížil jej kurátor Martin Šugár.

Nové Zámky 22. januára (SkolskyServis.sk) - V januári 2019 si s úctou pripomíname sto rokov od narodenia majstra Ernesta Zmetáka. V tomto roku oslavuje aj Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch 40 rokov od svojho založenia.

Hoci nie v prvom pláne, výstava Talianska grafika II je vstupnou bránou (možno trochu aj slávobránou) do tohto roka jubileí. Je tiež dôkazom majstrovho zaľúbenia v Stredomorí, zvlášť v Taliansku, a práve grafické listy talianskej proveniencie patria k tomu najvzácnejšiemu, čo daroval spolu so svojou manželkou štátu.

Rímska dvojka v názve výstavy odkazuje na vlaňajšiu, v podstate rovnomennú prehliadku diel talianskych grafikov. Kým minulý rok vzbudili pozornosť ucelené grafické kolekcie Alessandra a Giovanniho Teminiovcov, ktorí v polovici 17. storočia pracovali pre vydavateľskú rodinu Remondiniovcov v Bassano del Grappa neďaleko Benátok, v tomto roku prevládajú iné kolekcie. Sú to najmä diela z 18. storočia, ktoré v Benátkach vydávala grafická dielňa Josefa Wagnera alebo početné ilustrácie z luxusných vydaní Vergíliovej Eneidy (Calcografia Remondiniana, Benátky, okolo 1800?) alebo Oslobodeného Jeruzalema Torquata Tassa (Florencia, 1820). Unikátne sú dva grafické listy z polovice 16. storočia, ktoré zobrazujú nové usporiadanie osmanskej armády (Udine, po roku 1558?) alebo pozície cisárskej armády v okolí Nových Zámkov (taliansky rytec, 1564).

Obe výstavy sa stali príležitosťou zoznámiť verejnosť so všetkými grafickými dielami talianskej proveniencie do roku 1900, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde galérie. Výsledky niekoľkoročného bádateľského úsilia, ktoré sa sústredilo na kritickú korektúru niektorých nesprávnych autorských atribúcií, neurčitého datovania i mylne identifikovaných ikonografických motívov, by sme radi zhrnuli do kompletného katalógu, ktorého vydanie plánujeme na konci tohto roka. (O jeho vydaní vás budeme vás informovať.)

Výstava potrvá do 23. marca 2019. Pozývame tiež na dve komentované prehliadky s kurátorom, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 21. februára a vo štvrtok 21. marca 2019 so začiatkom vždy o 17.00. Vstup na komentované prehliadky je zdarma.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR