Talenty z Prievidze boli vo Viedni

Mgr. Ivan Kadlečík, 18. decembra 2018 8:06

Odborné vzdelávanie ponúka ľuďom každého veku excelentné možnosti na rozvoj zručností, prípravu na trh práce, zlepšenie svojej zamestnateľnosti.

Prievidza 18. decembra (SklskyServis.sk) - Je cestou ku kvalitnému zamestnaniu, možnostiam kariérneho rozvoja a vlastného naplnenia. Preto sa po dvoch úspešných Európskych týždňoch odborných zručností (EVSW) v roku 2016 a 2017 počas prvého novembrového týždňa 2018 konal už tretí. Cieľom bolo podporiť a zdôrazniť význam odborného vzdelávania a prípravy pre spoločnosť a jednotlivcov. Kľúčové podujatia a udalosti EVSW 2018 sa konali v hlavnom meste Rakúska, ktoré je aktuálne predsedníckou krajinou EÚ. Národným ambasádorom pre odborné vzdelávanie je predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, pán Jaroslav Baška. Vlastné aktivity pripravovali aj školy, podniky, organizácie po celej Európskej únii.

Naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, sa zapojila do EVSW organizovaním ustanovujúceho valného zhromaždenia študentskej spoločnosti, výstavou žiackych prác ku 100. výročku Československa, seminárom o finančnej gramotnosti. Aktivity našich žiakov a zamestnancov, zamerané na podporu odborných kompetencií, rozvoj a objavovanie talentov mali veľký úspech a pozitívnu odozvu. Viacerí žiaci sa zapojili aj do súťaže na objavovanie talentov #ObjavSvojTalent. Odfotili sa pri nejakej profesijnej alebo aj záujmovej činnosti a poslali fotku na instagram.

Projekt #ObjavSvojTalent organizuje Produkcia s.r.o, hlavným partnerom je Štátny inštitút odborného vzdelávania a uskutočňuje sa pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Je určený študentom stredných odborných škôl na podporu kreativity a komunikácie. Prínosom projektu sú ambasádori, jedným z nich aj spevák Peter Bažík.

Foto: Mgr. Ivan Kadlečík


Iniciatívou RNDr. Evy Kadlečíkovej z OA Prievidza a RNDr. Miroslavy Michalíkovej z projektu #ObjavSvojTalent bola našej škole ponúknutá možnosť jednodňovej medzinárodnej mobility do Viedne. Na úhradu kompletných dopravných nákladov (vlak do Viedne a späť, hromadná doprava vo Viedni) sme vďačne prijali finančný dar od Slovenských elektrární a.s.. Ďakujeme aj za poistné, ktoré nám zaplatila poisťovňa Allianz, a.s. Mobility sa zúčastnil aj ambasádor Peter Bažík, milé panie zo ŠIOV a z Produkcie s.r.o., z rakúskej strany bola ako cieľ mobility vybraná stredná odborná škola HTL na Spengerovej ulici vo Viedni.

V stredu 12. decembra 2018 sa dvadsiati talentovaní žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi, víťazi školských kôl vedomostných, jazykových a profesijných súťaží, spolu s RNDr. Evou Kadlečíkovou a Mgr. Zuzanou Olejárovou stretli pred pol štvrtou ráno (!) na vlakovej stanici v Prievidzi. V Bratislave ich čakali organizátorky a ambasádor, spoločne prišli na HTL Spengergasse vo Viedni. Vďaka pani Pratscher a pánovi Jelinekovi mohli všetci slovenskí hostia spolu s viedenskými žiakmi absolvovať jednu vyučovaciu hodinu informatiky a navzájom si odprezentovať svoje školy. S Petrom Bažíkom si zaspievali vianočné piesne.

Foto: Mgr. Ivan Kadlečík


Výsledkom návštevy je aj vysoko pravdepodobný rozvoj a pokračovanie nadviazaných vzťahov. Pani Pratscher spolu s pánom Jelinekom dúfa, že sa našim žiakom páčilo v škole aj potom neskôr prírodovedecké múzeum a viedenské vianočné trhy. Vraj bolo veľmi milé, doniesť im drobné darčeky a zvončeky sú nádherné. Veľmi radi ich niekedy na jar by privítame na návšteve Obchodnej akadémie v Prievidzi.

Jednodňová medzinárodná mobilita v rámci projektu #ObjavSvojTalent sa skončila príchodom do Prievidze večerným vlakom z Bratislavy o pol desiatej večer. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na vynikajúcej organizácii.

Foto: Mgr. Ivan Kadlečík


Na záver niekoľko autentických výrokov zúčastnených žiakov:Patrik: Na škole sa mi páčil štýl učenia. Ale strašne mi vadilo veľa schodov.

Lucia: Výlet sa mi veľmi páčil a v budúcnosti by som si to rada zopakovala. Návšteva strednej školy bola veľmi zaujímavá a som rada, že sme mali príležitosť ako to funguje na školách v Rakúsku.

Tatiana: Na tomto výlete sa mi veľmi páčilo, bolo úžasne. Kedykoľvek by som zopakovala. Zaujala ma aj návšteva strednej školy, bolo skvelé vidieť ako to funguje v zahraničí. Tiež sa mi páčilo prírodovedecké múzeum.

Klaudia: Bol to super výlet, ktorý by som si kedykoľvek zopakovala. Páčilo sa mi aj múzeum, ale aj návšteva školy. Som rada, že som mala možnosť vidieť ako to prebieha na škole v zahraničí.

Adrián: Výlet sa mi páčil, prekvapila ma veľkoleposť Viedne. Ale škola sa mi páčila tiež, najviac sa mi však páčila atmosféra Viedne a vianočných trhov.

Lucka: Výlet sa mi veľmi páčil. Veľmi dobre zorganizované.


Mgr. Ivan Kadlečík

Téma TASR