Svet hračiek v Nitre láka aj dospelých

PaedDr.Helena Rusnáková, 6. júla 2013 10:00

Od 28.júna do 21.júla 2013 je sprístupnená v Nitre výstava Svet hračiek.

Nitra 6. júla (SkolskyServis.sk) - Hra má v živote dieťaťa veľký význam. Dieťa sa pomocou nej učí spoznávať svet, osvojuje si komunikačné zručnosti a rozvíja motoriku. V priebehu hry dieťa často napodobňuje prvky ľudskej práce, čím si osvojuje vedomosti, ktoré bude aj ďalej využívať vo svojom živote.

/span> Foto: Helena Rusnáková ,PaedDr.


Neodmysliteľnou súčasťou mnohých hier je aj hračka. Existujú rôzne druhy hračiek, niektoré rozvíjajú motoriku, iné rozvíjajú tvorivosť alebo podporujú nadobúdanie vedomostí.

Foto: Helena Rusnáková ,PaedDr.


Aj hračky majú „svoj svet„ – svoj historický vývoj , počas ktorého sa stretávame s papierovými hračkami, drevenými, kovovými, plastovými.... K obľúbeným hračkám posledných 40 rokov nesporne patria figúrky Playmobil, s ktorými sa stretávame aj na výstave Svet hračiek, inštalovanej v Nitre ( Galéria Mlyny ) od 28.júna do 21.júla 2013.
Foto: Helena Rusnáková ,PaedDr.

Na výstave je nainštalovaných sedem veľkých diorámov, s rôznymi scenériami ktoré sú poskladané z figúrok a ich doplnkov. Príjemným spestrením výstavy sú originálne vitríny Playmobil s pohybujúcimi sa figúrkami. Výraznou prednosťou tejto hračky je , že je vhodná pre chlapcov aj pre dievčatá. Pomocou nej si deti môžu vytvoriť svoj vlastný svet detskej fantázie.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR