V Nových Zámkoch sa konala súťaž v poskytovaní prvej pomoci

Branislav Jakab, 19. mája 2017 13:39

Družstvá umiestnené na 1-3. mieste získali diplom, pohár a ceny. Svoje sily si zmerali aj žiaci ZŠ a SŠ zo Šurian.

V Nových Zámkoch sa konala súťaž v poskytovaní prvej pomoci Foto: TASR


Nové Zámky 19. mája (SkolskyServis.sk) - V utorok 16. mája sa v areáli Gymnázia v Nových Zámkoch konala okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky.

Súťažili základné a stredné školy z celého okresu Nové Zámky. Súťažné družstvá boli rozdelené do troch kategórii: DMZ I – ZŠ 1-4.ročník; DMZ II – ZŠ 5-9.ročník; DPP M – SŠ. Súťaž otvoril príhovorom riaditeľ gymnázia Milan Holota a riaditeľka ÚzS SČK v Nových Zámkoch a hlavná rozhodkyňa Mgr. Radka Igrényiová.
V Nových Zámkoch sa konala súťaž v poskytovaní prvej pomoci Foto: TASR

Súťažiaci si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci na viacerých stanovištiach. Bolo to najmä ošetrovanie zlomenín, poskytovanie prvej pomoci pri bezvedomí, infarkte či astme. Každý súťažiaci si vyskúšal resuscitáciu na figuríne. Pri každom stanovišti bol rozhodca, ktorý dohliadal na poskytovanie prvej pomoci na figurantoch.
Družstvá umiestnené na 1-3. mieste získali diplom, pohár a ceny.

Svoje sily si zmerali aj žiaci ZŠ a SŠ zo Šurian
Súťaže sa zúčastnili aj 5-členné družstvá zo základných a stredných škôl zo Šurian.
DMZ II:
Základná škola na ulici SNP sa umiestnila na 4. mieste.
Základná škola na ulici Bernolákovej sa umiestnila na 3. mieste.
Cirkevná základná škola sa umiestnila na 2. mieste.
DPP M:
Stredná odborná škola gastronómie a služieb sa umiestnila na 4. mieste.
Obchodná akadémia sa umiestnila na 3. mieste.
Gymnázium sa umiestnilo na 1. mieste.
V Nových Zámkoch sa konala súťaž v poskytovaní prvej pomoci Foto: TASR

Téma TASR