Šurany na regionálnom jesennom jarmoku

Branislav Jakab, 21. septembra 2018 10:27

Jarmok sa tento rok konal v obci Jatov.

Jatov 21. septembra (SkolskyServis.sk) - V sobotu 8. augusta 2018 sa v obci Jatov konal 3. regionálny jesenný jarmok, ktorý zorganizovala miestna akčná skupina Cedron – Nitrava spolu s partnermi. Predsedom MAS je šuriansky primátor Marek Oremus. Na úvod sa prítomným prihovorila starostka obce Jatov, predseda MAS a manažérka MAS.

Šurany na regionálnom jesennom jarmoku v Jarove Foto: Branislav Jakab


Na návštevníkov tretieho jarmoku čakal bohatý program, v ktorom sa predstavili obce, ktoré sú súčasťou MAS. Súčasťou programu bola výstava fotografií z územia, vozenie na koníkovi, či občerstvenie. V kultúrnom programe sa predstavili hudobné, spevácke, či tanečné súbory z obcí.

Mesto Šurany je dôležitým členom MAS Cedron – Nitrava a vo svojom stánku prezentovalo históriu mesta. Návštevníci si mohli zakúpiť nové publikácie o meste, ktoré boli vydané pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky. Mesto prezentoval historik, spisovateľ, riaditeľ MsKS a správca Mestského múzea Miroslav Eliáš. Svoju umeleckú tvorbu prezentovala aj riaditeľka MŠ Mostná p. Eleonóra Révayová. Svoje výrobky prezentovali členovia Slovenského zväzu včelárov v Šuranoch, ktorých na sociálnej sieti nájdete pod názvom Včielky Lenka a Petič. V kultúrnom programe vystúpila ženská spevácka skupina Šurianka, mužská spevácka skupina Váraďani a ženská spevácka skupina z Kostolného Seku.

Téma TASR