Šurany: Mesto si pripomenulo 880. výročie prvej písomnej zmienky

Branislav Jakab, 20. septembra 2018 15:01

Mesto Šurany jubiluje.

Šurany 20. septembra (SkolskyServis.sk) - Pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o Meste Šurany sa v utorok 4. septembra konalo v Spoločenskom dome v Šuranoch slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Foto: Branislav Jakab

Zasadanie sa začalo premietnutím filmu o Šuranoch, ktorého autorkou je študentka VŠMÚ Nikola Kišová. "Povedali sme jej našu predstavu, aby tam boli veci z minulosti mesta, aby sme videli, akým smerom sa mesto vyvíjalo, čo sa zmenilo“, uviedla prednostka Mestského úradu Eva Augustínová. Kultúrnu zložku obohatil spevácky zbor Kantáta. Moderátorka Jana Kurucová pozvala na pódium primátora Mesta Šurany Mareka Oremusa, ktorý otvoril slávnostné zasadnutie príhovorom. Mesto je známe svojou divadelnou tradíciou, výbornými recitátormi, pôsobením hudobných a speváckych súborov a publikačnou činnosťou našich spoluobčanov. Zdravotníctvu je venovaná zvýšená pozornosť mesta, pretože sa dotýka každého jedného z nás. Vybudovala sa Mestská lekáreň, realizuje sa nákup a inštalácia moderného digitálneho RTG prístroja. Sociálnej oblasti bola a je venovaná patričná pozornosť a od roku 2017 slúžia našim dôchodcom zrekonštruované priestory DCS na ulici Hradnej“, povedal v príhovore primátor. Históriu Mesta Šurany priblížil historik, spisovateľ, riaditeľ MsKS a správca Mestského múzea Miroslav Eliáš.
Foto: Branislav Jakab

Súčasťou podujatia bolo aj odovzdávanie Ceny Mesta Šurany. Ocenení si prevzali pamätnú medailu, ďakovnú listinu, CD Šurianka, kryštálovú kocku a knihu Šurany: Cesta dejinami mesta. “„Komisia doporučila zoznam ocenených mestskému zastupiteľstvu, ten zoznam akceptoval a doplnil. V konečnom zozname bolo nakoniec ocenených 33“, uviedla prednostka.

Pozvaní dostali knihu Šurany vo fotografii, brožúru o meste Šurany, pamätný list, propagačné materiály. Prítomným sa prihovoril a odovzdal ďakovný list aj zástupca podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Marián Kéry. Starosta družobnej obce Teplička nad Váhom poprial Mestu Šurany všetko dobré a odovzdal primátorovi Monografiu obce, v ktorej je opísaná história, ktorá spája Šurany a obec Teplička nad Váhom a nechýba v nej ani zmienka o významnej žene - Žofii Bosniakovej. Kultúrnu zložku na záver obohatili učitelia Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča v Šuranoch.

Na podujatí sa zúčastnili: podpredseda NSK Marián Kéry; podpredseda NSK Tibor Csenger; poslankyne a poslanci NSK Helena Bohátová, Marcel Filaga, Peter Oremus, Otokar Klein; dekan šurianskej farnosti – farár Štefan Vícen; starosta družobnej obce Teplička nad Váhom Viliam Mrázik; primátori a starostky z okresu, starostovia a starostky z MAS Cedron - Nitrava; predstavitelia štátnej správy - prednostovia a riaditelia krajských a okresných úradov; riaditelia podnikov a organizácií, predsedovia spoločenských, záujmových a športových organizácií.Pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky sa konalo v Šuranoch niekoľko zaujímavých podujatí. „Od 26. februára boli v Knižnici Michala Matunáka raz za mesiac Literárne pondelky venované výročiu a mestu.

Od 1. do 29. marca boli v rámci mesiaca knihy pripravené aktivity so žiakmi základných škôl, materských škôl a stredných škôl zamerané na výročie mesta. 14. marca sa v šurianskej knižnici konalo podujatie Šurany v prameňoch a obrazoch, prednáška Miroslava Eliáša spojená s premietaním dokumentov. Dňa 30. apríla sa konal Predvečer 1. Mája v štýle retro, ktorý sa začal sprievodom mestom, s mávatkami, lampiónmi, pioniermi a retro autami.

Do konca roka pripravujú ešte niekoľko zaujímavých podujatí, najbližšie to bude Šuriansky jarmok, ktorý sa bude konať v dňoch 21.-22. septembra. Už tradične nebude chýbať Šurianska desiatka – beh mestom Šurany, ktorá by sa mala konať v októbri. Zaujímavým podujatím bude Šurany vo filme Deža Németha – filmový večer plánovaný na november.


Téma TASR