Šuranci spomínali na tragickú udalosť Vianoc 1938

Branislav Jakab, 31. decembra 2018 14:21

V roku 1938 počas vianočných sviatkov bola pred šurianskym kostolom zastrelená, vtedy len 19-ročná Mária Kokošová.

Šurany 31. decembra (SkolskServis.sk) - V roku 1938, počas vianočných sviatkov bola pred šurianskym kostolom zastrelená, vtedy len 19-ročná Mária Kokošová. V najkrajší deň roka, kedy oslavujeme narodenie Božieho syna, žandári začali strieľať do vychádzajúceho davu z kostola.

Šuranci spomínali na tragickú udalosť Vianoc 1938 Foto: Branislav Jakab


Akt kladenia vencov
V piatok 21.decembra 2018 zorganizovalo Mesto Šurany a Mestské kultúrne stredisko spomienkovú slávnosť pri príležitosti 80.výročia tragickej smrti Márie Kokošovej. Slávnosti sa zúčastnilo vedenie Mesta Šurany, poslanci Mestského zastupiteľstva a predseda MO MS Šurany Vašek Valenta. Spomienkovú slávnosť otvorila Mgr. Viera Flotischlerová básňou Náhrobný nápis od Františka Hečka. Tragickú udalosť prítomným žiakom šurianskych škôl a širokej verejnosti priblížil riaditeľ MsKS RNDr. Miroslav Eliáš. Po príhovore nasledoval akt kladenia vencov.

Vianočný spomienkový koncert
MO MS Šurany a Farský úrad Šurany zorganizoval dňa 27.decembra 2018 vo Farskom kostole sv. Štefana, Prvomučeníka Vianočný spomienkový koncert. Pred koncertom sa uskutočnila spomienková sv. omša na Máriu Kokošovú, ktorú odslúžil dp. Štefan Vícen. V kultúrnom programe účinkovala Fsk Dolina z Mane, E. Kováčová – sólo spev, DFS Šurianček, N. Hindická – sólo spev, H. Launerová – prednes básní a spevácky zbor Kantáta. Programom sprevádzal predseda MO MS Šurany Vašek Valenta. Na záver programu sa prítomným prihovoril dp. Štefan Vícen. Po koncerte sa konalo kladenie sviečok pri soche Márie Kokošovej.


Téma TASR