Použitie e-learning vo vyučovaní

Školský servis, 5. októbra 2012 8:23

Nákup učebníc z predmetu informatika sa stal neekonomický

Senica 5. októbra (TASR) - Pri príchode na strednú školu študent pracuje v Office 2003 a po upgrade sa prejde na Office 2007 a aktuálnosť učebníc je stratená.

Po absolvovaní školenia v prostredí Moodle sme začali pri vyučovaní používať e-learning. Po dvoch rokoch používania si myslím, že 80% študentov si precvičuje svoju počítačovú zručnosť. Výhodu vidím v samostatnosti študenta pri práci s počítačom. Ďalej je to možnosť opravy úlohy a opätovné odovzdanie zadania na hodnotenie, testovanie študentov, chatovanie s učiteľom. Pre dlhodobo chorých študentov možnosť samostatného štúdia. A  v čom vidia výhody moji študenti? Možnosť prezretia videa, animácie k danej téme, zobrazenie odkazov na webové stránky, ktoré súvisia s preberaným učivom. A samozrejme možnosť zadávania otázok učiteľovi pri vypracovaní referátov.

Slávka Hazuchová, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica

Téma TASR