Študijný obor? Alebo odbor?

Mária Škultétyová, 26. novembra 2018 6:49

Obor nie je odbor, pán moderátor!

Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 26. novembra (SkolskyServis.sk) - Vyjadrenia typu, že niekto vyniká vo svojom obore, alebo že o niektoré študijné obory je malý záujem, počúvame často. Možno si ich autori neuvedomujú, že sú chybné. Aj moderátor istej televíznej relácie sa v debate o vysokom školstve opýtal, či sa absolventi vysokých škôl uplatňujú v obore, ktorý vyštudovali.

Pozrime sa na význam slov obor a odbor bližšie.

Obor je podstatné meno mužského rodu, v nominatíve plurálu má tvar obri. Pomenúva rozprávkovú bytosť, ktorá má ľudskú podobu, veľkú postavu a obrovskú silu. Označuje aj vysokého, mohutného človeka s veľkou silou a tiež zviera alebo vec obrovských rozmerov. A napokon: môže to byť človek vynikajúcich duševných schopností.

Odbor je podstatné meno mužského rodu, v nominatíve plurálu má tvar odbory. Má dva významy:

- väčšie oddelenie úradu, ústavu, spolku, sekcia: zdravotný, finančný, školský odbor: pracuje na finančnom odbore, dostal pozvánku z odboru školstva;

- okruh, pole pôsobnosti, odvetvie činnosti, disciplína: študijný, vedecký, umelecký, športový odbor: Učím predmety svojho odboru. Uplatnil sa v odbore, ktorý vyštudoval. Vyniká vo svojom odbore.

Moderátor sa mal teda spýtať, či sa absolventi vysokých škôl uplatňujú v odbore, ktorý vyštudovali.Téma TASR