Študenti zveľaďujú židovský cintorín

Ing. Janka Andrisová, 17. apríla 2018 10:01

Študenti Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne dobrovoľníckou prácou bojujú proti šíreniu intolerancie a extrémizmu.

Študenti Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne dobrovoľníckou prácou bojujú proti šíreniu intolerancie a extrémizmu. Foto: Ing. Janka AndrisováDolný Kubín 17. apríla(SkolskyServis.sk) - Škola je inštitúciou, v ktorej žiaci získavajú nie len vedomosti, ale aj zručnosti, formujú sa ich postoje a hodnotový systém. Našou snahou je viesť žiakov k tomu, aby sa stali aktívnymi občanmi, ktorí chcú a dokážu prispievať k vytváraniu spravodlivej a udržateľnej spoločnosti na miestnej aj globálnej úrovni. Občanmi, ktorí dokážu kriticky rozmýšľať, odmietať akúkoľvek formu intolerancie, extrémizmu, diskriminácie, stereotypy a predsudky a oceňovať všetky ľudské práva ako rovnocenné. Pri hľadaní riešení, ako naplniť tento cieľ, sme privítali ponuku Amnesty International Slovensko zapojiť sa do medzinárodného projektu Start the Change.

Jedným z cieľov projektu je zapojenie študentov do aktívneho občianskeho života formou dobrovoľníckej činnosti. Aj tento rok sme sa už po tretí krát zapojili do dobrovoľníckych aktivít pri zveľaďovaní a údržbe židovského cintorína v Dolnom Kubíne. Do roku 1948 bol cintorín udržiavaný a odvtedy pustol. Rokmi bol veľmi zanedbaný, zničený vandalmi a rozkradnutý. Po roku 1989 zásluhou PaedDr. Albíny Pánikovej, ktorá je aj správkyňou cintorína, začalo sa s postupným čistením a rekonštrukciou cintorína. Keďže je cintorín pomerne rozsiahly, jeho údržba si vyžaduje každoročne veľa hodín dobrovoľníckej práce. Preto sme aj my využili prvé jarné slniečko a vo štvrtok 12. apríla 17 študentov 2. ročníka zamierilo na cintorín. Zbierali sme po zime polámané konáre, hrabali lístie a čistili hroby.Popri práci na čistení cintorína sa žiaci dozvedeli veľa o postavení židovskej komunity v Dolnom Kubíne, o ich prínose pre mesto, ale aj o tragickom období holokaustu. V meste žila pred vojnou významná židovská komunita. Židia a kresťania žili v minulosti v zhode a tolerancii. Počas 2. svetovej vojny boli skoro všetci Židia z Dolného Kubína v niekoľkých etapách deportovaní do koncentračných táborov, prevažná časť zahynula a preživší sa odsťahovali do zahraničia. V roku 2012 bol na cintoríne odhalený Pamätník obetiam holokaustu. Dnes sa už v Dolnom Kubíne nikto nehlási k židovskej národnosti a vierovyznaniu.

Ing. Janka Andrisová (Obchodná akadémia Dolný Kubín)

Som učiteľka odborných ekonomických predmetov a koordinátorka projektovej činnosti na škole.

Téma TASR