Študenti SPŠ stavebnej v Žiline sa majú čím chváliť

Alena Okániková, 21. októbra 2018 9:01

Byť tvorivý, mať skvelé nápady, mať odvahu presadiť svoj názor sa oplatí.

Žilina 21. októbra (SkolskyServis.sk) - Vedia o tom študenti SPŠ stavebnej, ktorí obohacujú svoje štúdium o zážitkové štúdium tým, že sa nad rámec svojich školských povinností zdokonaľujú v projektovaní pomocou grafických programov, zapájajú sa do rôznych súťaží , kde si svoju prácu vedia obhájiť pred náročnou odbornou porotou z praxe.

Do celoštátnej stredoškolskej súťaže Rodinný dom VELUX, ktorá oslávila už svoje desiate výročie sa zapájajú študenti z odboru staviteľsvo na SPŠ stavebnej už od jej vzniku a pravidelne získavajú významné ocenenia. Perspektívni budúci architekti či projektanti súťažia v projektovaní rodinných domov, v ktorom sa kladie dôraz najmä na dostatočné presvetlenie, energetickú hospodárnosť či kvalitu vnútorného prostredia. Do školského kola, z ktorého práce neskôr postupujú do celoštátneho, sa zapájajú predovšetkým študenti z tretieho a štvrtého ročníka, ale už aj študenti druhého ročníka sa úspešne začínajú zapájať. Stretávajú sa a projektujú mimo vyučovania, kde prebieha tvorivá, niekedy až hlučná debata, neskôr sa zúčastňujú projektových dní, počas ktorých prebehne školská súťaž a najkvalitnejšie práce postupujú do súťaže, v ktorej sa stretnú práce z celého Slovenska.

Tvorivá diskusia študentov SPŠS so zástupcom firmy Velux Foto: TASR


V jubilejnom 10. ročníku súťaže VELUX, porota udeľovala ocenenia v kategórii Rodinný dom a v špeciálnej kategórii Interiér. Súčasťou prvej kategórie s prácami od viac ako 200 študentov boli aj dve "zvláštne ocenenia". Ich víťazkami sa stali študentky Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline Daniela Majáková s projektom ARK 1/2 a Zlatica Briestenská s projektom GROW. Konzultantmi prác boli Ing. arch. Ľubomíra Buchová, Ing. Eva Kucharová a Ing. Marcel Zsóka. Žilinská priemyslovka uspela aj v kategórii Interiér, špeciálne ocenenie si v nej prevzal Adrián Sumega s projektom SLIDEBARN.

Foto: SPŠ stavebná v Žiline


Ďalšie významné ocenenia škola získala aj v súťaži YTONG určenej pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných priemyselných škôl stavebných a stredných a vyšších odborných škôl stavebného smeru. Účelom súťaže je naučiť sa používať stavebný systém Ytong v celej jeho šírke a rozmanitosti, vrátane všetkých doplnkov a noviniek. Zároveň súťaž rozvíja samostatnú tvorivú činnosť a podporuje prípravu na štúdium na vysokej škole. Víťazmi celoštátneho kola súťaže YTONG 2018, v ktorom porota posudzovala celkovo 21 prác, sa stali reprezentanti Strednej priemyselnej školy stavebnej - na prvom mieste sa so svojím projektom umiestnila Daniela Majáková, druhé miesto obsadila Zlatica Briestenská a na treťom skončil Marek Tereštík. Ich práce bola bezkonkurenčné, preto obsadili všetky tri prvé miesta a získali pre seba aj pre školu finančnú odmenu.

Foto: SPŠ stavebná v Žiline


Súťaží sa študenti SPŠ stavebnej nezúčastňujú len na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Do súťaže v Projektovaní pozemných stavieb v grafických programoch v Českých Budějoviciach sa SPŠ stavebná prvýkrát zapojila v roku 2012, kde následne dva roky po sebe v rokoch 2015 a 2016 v silnej konkurecii 30 škôl zvíťazil žiak Tomáš Perďoch v projektovaní v programe Revit.

Foto: SPŠ stavebná v Žiline


SPŠ stavebná má perspektívnych študentov aj v ďalších odboroch, svedčia o tom významné ocenenia z medzinárodnej geodetickej súťaže International Geodetic Pentathlon, ktorej sa pravidelne zúčastňujú. Posledný ročník zorganizovala škola na domácej pôde, tento rok šlo už o jej 13. ročník.

Stredoškolská odborná činnosť má z radov študentov SPŠS každý rok zastúpenie nie len v školskom, či krajskom kole, ale aj v celoštátnom kole. Aj tu sa môže škola pochváliť posledným úspechom, prácou trojice žiakov Juraja Štetiara, Erika Cupeca a Martina Rebroša, ktorí za rozsiahly projekt Rekonštrukcia horského hotela Poľana získali v celoštátnom kole 3. miesto.

Táto trojica študentov bola so svojou prácou aj účastníkom Vedecko odbornej konferencie študentov stredných škôl STAVOKS, na Stavebnej fakulte VUT v Brne, kde odprezentovaním svojej práce zaujali odbornú porotu tak, že skončili na l. mieste, čím boli automaticky bez prijímacích skúšok prijatí na túto fakultu.

Foto: SPŠ stavebná v Žiline

Téma TASR