Študenti Obchodnej akadémie Levice diskutovali o OSN

Zuzana Meszárosová, 20. októbra 2017 10:06

Študenti diskutovali o cieľoch a úlohe OSN v súčasnom svete a formou zážitkového rovesníckeho vzdelávania obohatili svoje vedomosti a posilnili svoje postoje k danej problematike.

Študenti Obchodnej akadémie o OSN Foto: OA LeviceLevice 20. októbra (SkolskyServis.sk) - Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach sa v predvečer 72. narodenín Organizácie spojených národov zúčastnili tvorivého workshopu, ktorý zorganizovala ich spolužiačka zo štvrtého ročníka – Gabriela Horňáková a zamerala ho na OSN a jej význam. Gabika, dvojnásobná úspešná účastníčka celoslovenského kola Olympiády ľudských práv inšpirovaná aktivitami Letnej školy ľudských práv, priblížila svojim rovesníkom svetovú organizáciu, ktorá bola založená pred viac ako siedmymi desiatkami rokov po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali zachovávať medzinárodný mier a bezpečnosť, rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi a podporovať sociálny pokrok, lepšie životné podmienky a ľudské práva.

Študenti diskutovali o cieľoch OSN a v diskusii hovorili o úlohe OSN v oblasti udržovania mieru na celom svete. Prostredníctvom rolovej hry sa snažili pochopiť, ako povzbudzovať rešpekt voči právam a slobodám druhých, čo je jednou z nosných úloh práve OSN. Študenti diskutovali i o problematike násilia, jeho nebezpečenstve v súčasnosti, čo môže spôsobiť, avšak aj prísť na spôsoby ako mu zabrániť.

Študenti Obchodnej akadémie o OSN Foto: OA Levice


Účastníci workshopu si pripomenuli nielen minulosť, ale i súčasnosť OSN a jej úlohu v oblasti rozvojových cieľov, ktoré si v minulom roku OSN stanovila. Nosnou myšlienkou tohto workshopu bolo priblížiť OSN, ako mierotvornú organizáciu, urobiť osvetu o ľudských právach a ich význame v súčasnosti a zistiť, aké sú znalosti a názory mladých v tejto oblasti. V rovesníckom vzdelávaní sa podarilo podporiť a posilniť správne postoje študentov k daným témam. Študenti si pochvaľovali vysokú úroveň workshopu, odchádzali obohatení novými vedomosťami a zážitkovou formou rovesníckeho vzdelávania, čo vyjadrili v záverečnom hodnotení workshopu.

Téma TASR