Študenti OA Šurany na besede o bankovej sústave

Školský servis, 15. októbra 2012 7:46

Študenti 4. ročníka Obchodnej akadémie v Šuranoch 9. októbra v priestoroch školy besedovali na tému Banková sústava SR

Nové Zámky 15. októbra (TASR) - O tejto zaujímavej téme im prišli porozprávať Andrea Šumová, riaditeľka pobočky VÚB, a.s. Šurany a Ing. Alexandra Veselská (ä obe sú niekdajšie absolventky Obchodnej akadémie Šurany).
Beseda na tému Banková sústava v Obchodnej akadémii Šurany Foto: Paedr. Helena Rusnáková/TASR


Z besedy si študenti odnášali veľa nových poznatkov o bankovníctve, ktoré využijú v predmete Ekonomika v tematickom celku Bankovníctvo. Okrem toho získali aj podrobné informácie o výhodách študentského účtu START KONTO.
Foto: OA Šurany

K uvedenej problematike prebehla živá diskusia. Na záver si študenti overili svoje poznatky o bankovníctve vo vedomostnom kvíze. Najúspešnejší riešitelia kvízových otázok dostali keramické sporiteľničky.

PaedDr. Helena Rusnáková, Obchodná akadémia Šurany

Téma TASR