Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi pozýva na Deň otvorených dverí

Školský servis, 4. februára 2019 12:02

Bránami novej zdravotníckej školy môže v septembri 2019 prejsť až 48 prvákov v dennej forme štúdia.

Prievidza 4. februára (SkolskyServis.sk) - Budúce praktické sestry z hornej Nitry už nebudú musieť za vzdelaním cestovať do iného regiónu. Od septembra 2019 vznikne v Prievidzi nová Stredná zdravotnícka škola, ktorá má pomôcť vyriešiť akútny nedostatok stredného zdravotníckeho personálu.

Foto: TSK


Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa rozhodol riešiť akútny nedostatok stredného zdravotníckeho personálu regiónu hornej Nitry zriadením Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Prievidzi. Od 1. septembra 2019 bude nová SZŠ vychovávať odborný personál primárne pre potreby Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Prievidzi so sídlom v Bojniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uvádza sa na stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja. „V okresoch Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou doposiaľ chýbal typ odbornej školy, akou je stredná zdravotnícka škola. Každoročne z týchto okresov odchádzajú žiaci 9. ročníka základných škôl do iných krajov na štúdium zdravotníckych odborov. Okrem toho, že dochádza k odlivu žiakov z regiónu, dochádzanie za štúdiom mimo kraja je pre nich často ekonomicky náročnejšie a nekomfortné,“ informovala vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Daniela Hilčíková. Aj z tohto dôvodu vznikne od 1. septembra 2019 Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi, ktorá bude sídliť na adrese Vinohradnícka 8 v nevyužívanom školskom objekte vo vlastníctve TSK. Týmto spôsobom župa vyhovie potrebám obyvateľov regiónu a pre budovu, ktorá by inak zostala prebytočným majetkom, nájde adekvátne využitie.

Nová zdravotnícka škola pozýva na Deň otvorených dverí do bojnickej nemocnice

Už 14. februára budú môcť záujemcovia o štúdium študijného odboru praktická sestra navštíviť NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, počas Dňa otvorených dverí. Tak bude umožnené uchádzačom ešte pred vznikom školy nahliadnuť do priestorov, v ktorých ako budúci zdravotníci absolvujú praktickú časť vyučovania. „V tejto nemocnici budú študenti vykonávať odbornú prax, a preto je dobré, že majú možnosť vidieť jej fungovanie a zoznámiť sa s prácou, na ktorú ich SZŠ v Prievidzi bude pripravovať,“ dodala Daniela Hilčíková. Dňa otvorených dverí sa budú môcť zúčastniť i rodičia uchádzačov o štúdium, ktorým budú poskytnuté všetky potrebné informácie o škole.

Všetci, ktorým nie je ľahostajný život a zdravie iných a v budúcnosti sa chcú venovať zdravotníctvu, si môžu podať prihlášku na Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi do 10. apríla 2019. Prijímacie skúšky sú naplánované na druhý májový týždeň. Bránami novej zdravotníckej školy môže v septembri 2019 prejsť až 48 prvákov v dennej forme štúdia.

Celý článok si môžete prečítať TU:

Téma TASR