ŠT(o)ÚR 200

PaedDr. Helena Čižmárová, 5. novembra 2015 14:55

Ľudovít Štúr patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského národného života v období národného obrodenia.

Košice 5. novembra (SkolskyServis.sk) - 28. októbra sa študenti a učitelia Gymnázia sv. Košických mučeníkov zúčastnili zaujímavého literárno - hudobného programu venovaného Roku Ľudovíta Štúra – ŠT(o)ÚR 200.

Foto: PaedDr. Helena ČižmárováRežisér i scenárista koncertu Peter Cibula ich zaviedol do minulosti a poodhalil im život muža, ktorý ovplyvnil našu históriu a s pomocou svojich spolupútnikov spôsobili – neváhajúc obetovať svoje životy – revolúciu, vďaka ktorej dnes môžeme svoje myšlienky a emócie vyjadrovať vo svojej rodnej materinskej reči – v slovenčine. V súčasnosti tieto veci vnímame ako samozrejmosť, no v skutočnosti boli vykúpené krvou, odhodlaním a odvahou, ktorá nám dnes chýba. Interpretmi vystúpenia boli absolventi košického konzervatória. V ich podaní sa spojila súčasnosť s minulosťou, naše korene a odveká túžba (nielen Slovanov) po slobode. Vo svojej poetike sa tak znovu zrodili Štúr, štúrovci, výstup na Devín, prijatie slovanských mien, Slovenské národné noviny s prílohou Orol tatranský, kodifikácia slovenského jazyka či Štúrova reč na Uhorskom sneme. Všetko to bolo popretkávané poéziou Janka Kráľa, Sama Chalupku, Jána Bottu či Andreja Sládkoviča a podfarbené motívmi i spevmi ľudových piesní.

Foto: PaedDr. Helena Čižmárová


Pri tomto vystúpení sme si uvedomili, aké dôležité je poznať históriu svojho národa a svojej materinskej reči, aby sme vedeli, kým sme. Ako povedal Ľudovít Štúr: „História pre živý národ je to, čo pre človeka svedomie. Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez vedomosti historickej o sebe a o predkoch svojich je hromádka koží otrockých.“

Téma TASR