SSOŠ Via Humana Skalica si pripomenula sté výročie založenia prvej ČSR

Mgr. Jana Obuchová, 9. novembra 2018 12:02

Vznik prvej ČSR bol najvýznamnejším okamihom slovenských dejín 20. storočia.

Skalica 9. novembra (SkolskyServis.sk) - Pred sto rokmi sa rodila slovenská sloboda. Slováci sa v rámci Československej republiky dotvorili na moderný sebavedomý európsky národ. Dnes si už len málo mladých ľudí vie predstaviť a naplno uvedomiť, aké zmeny priniesol pre slovenský národ vznik Československej republiky 28. októbra 1918, a preto sme chceli študentom našej školy priblížiť tieto historické udalosti prostredníctvom kultúrno-edukačného programu s názvom „Vivat Republica!“. Program, ktorého autorkou bola Mgr. Jana Obuchová, prezentoval nielen politické udalosti, ktoré boli úzko späté so vznikom prvej ČSR, ale jeho súčasťou bola aj dobová hudba, tanec a spev v podaní našich talentovaných študentov. Študentské publikum našej školy bolo vtiahnuté do deja prostredníctvom zábavno-vedomostných súťaží, v ktorých najúspešnejšie tímy získali pamätné medaily. Naším cieľom bolo poukázať na dôležitosť tejto storočnice a prostredníctvom kultúry zanechať hlboký umelecký dojem v srdciach našej mladej generácie. Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo.

SSOŠ Via Humana Skalica si pripomenula sté výročie založenia prvej ČSR Foto: Via Humana

Mgr. Jana Obuchová

Téma TASR