SPŠE Prešov vítala svojich návštevníkov

Mgr. Lucia Liptáková, 25. novembra 2017 7:37

Výber strednej školy je veľmi dôležitý, lebo môže ukázať smer budúcnosti nejedného žiaka základnej školy.

SPŠE Prešov vítala svojich návštevníkov Foto: SPŠE Prešov


Prešov 25. novembra (SkolskyServis.sk) - V Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove si to uvedomujeme, a preto každoročne pre záujemcov pripravujeme Deň otvorených dverí. Práve 21. november 2017 ponúkol žiakom možnosť nahliadnuť a získať množstvo cenných informácií o štúdiu v našej škole. Všetkých návštevníkov vo vestibule školy vítali milým úsmevom zástupcovia riaditeľa školy, Ing. Martin Broda, PhD. a PhDr. Andrea Mladá, ktorí podávali informácie o aktivitách, ktoré boli pre prítomných pripravené v jednotlivých miestnostiach. O tom, že program bol bohatý, niet pochýb.

SPŠE Prešov vítala svojich návštevníkov Foto: SPŠE Prešov


Žiaci, rodičia i všetci priaznivci mohli vidieť prezentácie odboru ELEKTROTECHNIKA – PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA, mohli si naprogramovať Arduino, vidieť ako funguje LEGO robot, obhliadnuť si študijné pomôcky i práce študentov, taktiež mohli byť prítomní na školskom kole súťaže ZENIT v elektronike, prezentovali sa odbory ELEKTROTECHNIKA – ELEKTROENERGETIKA, INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE, IT MANAŽMENT PROCESOV, ukážka technológií a učebných pomôcok Codebug a programovanie v SCRATCH. Študenti našej školy, ktorí sa zúčastnili projektu ERASMUS+ koncom školského roka 2016/2017, mali pripravené prezentácie zo svojich zahraničných stáží. Pre súťaživých žiakov základných škôl boli pripravené rôzne zaujímavé kvízy i súťaže. Všetci návštevníci, ktorí vyplnili pripravený dotazník, nás presvedčili o tom, že sa im naša škola páči, že Deň otvorených dverí má zmysel, bol pre nich užitočný, obohacujúci a že sa na štúdium v SPŠE pripravujú. Ich záujem nás veľmi teší a veríme, že v nasledujúcom školskom roku mnohých z nich privítame už ako našich študentov.

Mgr. Lucia Liptáková

Téma TASR