Spoznávanie pamiatok Michaloviec s QR kódmi

Ivana Šaffová, 23. júna 2017 10:15

Už ste to skúšali?

Michalovce 23. júna (SkolskyServis.sk) - Študenti SOŠ obchodu a služieb, Michalovce, triedy III.C, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, sa pod vedením Ing. J. Šütőovej, zúčastnili „novodobej“ prehliadky pamiatok Michaloviec, a to prostredníctvom QR kódov.

Foto: Ivana ŠtaffováPrehliadku začali stretnutím s RNDr. Janou Machovou, vedúcou odboru informatizácie a grantov MÚ Michalovce, ktorá študentom porozprávala o uskutočnených projektoch, vďaka ktorým sa Michalovce zmodernizovali ešte viac. Jedným z nich bol aj projekt Spoznaj a foť, ktorého súčasťou bolo umiestnenie QR kódov. Tieto sú vygravírované na žulovej doske pri jednotlivých pamiatkach, spolu s názvom, dátumom vzniku a informácií v Braillovom písme o danej pamiatke. Celkový počet QR pamiatok je 10. Osobitnou, 11. pamiatkou je tzv. Selfie bod, ktorý má tvar loga nášho mesta – srdca Zemplína. Pri svojom poznávaní navštívili aj výstavu fotografií a turistické informačné centrum mesta Michalovce, kde sa dozvedeli o pripravovaných akciách v meste a blízkom okolí.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že takéto „moderné“ spoznávanie Michaloviec si ešte zopakujeme.

Téma TASR