Spomínali na obete holokaustu

PaedDr.Helena Rusnáková, 13. júna 2018 11:44

Novozámčania si 10. júna na pietnom zhromaždení na novozámockom židovskom cintoríne pripomenuli 74. výročie deportácie Židov z mesta.

Nové Zámky 13. júna (SkolskyServis.sk) - V úvode pietneho zhromaždenia Tomáš Stern, člen predstavenstva ŽNO NovéZámky, povedal: „V tomto roku spomienková slávnosť pripadla o 1 deň skôr, ako pred 74 rokmi, kedy odišiel 1. transport do vyhladzovacieho tábora Osvienčim, v ktorom bolo 2899 osôb. Druhý transport odišiel o 3 dni neskôr, s tou istou cieľovou stanicou, v ktorom bolo 1980 osôb každého veku.
Spomíname aj na tých príslušníkov jednotiek nútenej práce, ktorí zahynuli na východnom fronte,alebo pri nasadení na otrockých prácach. Hrôzy, ktoré prežili naši rodičia, sú pre mladých ľudí nepredstaviteľné. Stratili svoje rodiny a napriek tomu dokázali začať odznovu, založili si rodiny, vďaka nim sme tu, a spomíname. Mnohí z preživších si dodnes kladú otázku:“Prečo , to práve oni prežili?“, na čo niet racionálnej odpovede.

V Nových Zámkoch spomínali na obete holokaustu Foto: Helena Rusnáková


Pojem „holokaust“ je gréckeho pôvodu a znamená ohnivú, alebo plamennú obeť. V kontexte druhej svetovej vojny však znamená priemyselné vyvražďovanie jedného národa. Počas druhej svetovej vojny sa to týkala Rómov, predovšetkým Židov. …“

K prítomných sa prihovoril aj Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky: „ … Dnešná generácia hrôzy vojny nezažila a veríme, že ani nezažije. O to s väčšou pokorou a úctou k obetiam sme povinní odsúdiť deportácie a vyjadriť ľútosť nad touto kapitolou našich dejín. … Rešpektovanie ľudských práv bez ohľadu na pôvod, či presvedčenie , musí byť základnou morálnou výbavou každého človeka. Len tak zaručíme, že udalosti podobné tým, z roku 1944 sa už nikdy nebudú opakovať. Mená Novozámčanov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch sú napísané na tabuliach v novozámockej synagóge. Nech sú pre nás mementom týchto strašných udalostí. Hoci zahynuli strašnou smrťou v koncentračnom tábore, každý z nich žije dovtedy kým žije aspoň jeden človek, ktorý na nich spomína.“

Po slávnostných príhovoroch bolo zapálených 6 sviečok na počet 6 miliónov obetí holokaustu. Prvú sviečku zapálil predseda novozámockej ŽNO, Tomáš Lang, PhD.. Za odvlečených novozámockých Židov zapálil sviečku primátor mesta, Mgr. Art. Otokar Klein. Po zapálení sviečok rabín Zev Stiefel predniesol modlitbu za zosnulých.


PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR