Späť do školy s eTwinningom

Zuzana Meszárosová, 31. augusta 2017 15:05

eTwinning – neodmysliteľná súčasť moderného vzdelávania v Európe.

Bratislava 1. septembra (SkolskyServis.sk) - eTwinning - program zameraný na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl na začiatku školského roka prináša množstvo noviniek pre učiteľov i žiakov.
Foto:

Učitelia, ktorí majú záujem o kontinuálne vzdelávanie v oblasti eTwinningu „Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet“ sa môžu i v novom školskom roku prihlásiť na toto kreditové vzdelávanie tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/41-kontinualne-vzdelavanie-skolske-projekty-a-medzinarodne-partnerstva-cez-internet-8-kreditov. Program pozostáva z troch prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Je bezplatné. Pre učiteľov je tiež pripravená séria vzdelávacích webinárov na aktuálne témy - aktívne vyučovanie s využitím IKT nástrojov, IKT nástroje na prezentáciu a spoluprácu, či webináre zamerané na zdieľanie dobrých nápadov v oblasti práce s eTwinningom.

Keďže celý rok 2017 je venovaný inklúzii, eTwinning pripravil pre učiteľov niekoľko zaujímavých podujatí. 5. – 7. októbra 2017 sa uskutoční v Bratislave trojdňový medzinárodný workshop pre učiteľov – „Inklúzia v škole“. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na workshop na tomto linku: http://www.etwinning.sk/index.php/10-seminare-a-skolenia/444-registracny-formular-medzinarodne-etwinningove-seminare-a-odborne-workshopy-2017. Ďalším podujatím zameraným na inklúziu je Celoslovenská konferencia pre vedenie škôl 9.11.2017 v Bratislave na tému „Inklúzia a škola“ - rešpektovanie rôznorodosti a individuality prezentovaná v slovenskom jazyku. Medzinárodný seminár v apríli 2018 v Bratislave určený pedagógom špeciálnych škôl , komunikačný jazyk bude angličtina.
Od 21. septembra do 26. októbra sa uskutočnia eTwinningové týždne - množstvo aktivít a súťaží, ktoré sú zamerané na aktivizáciu učiteľov a ich žiakov v oblasti eTwinningu, v tomto roku zameraných na inkúziu s cieľom podporiť učiteľov pri vytváraní projektov v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Počas eTwinningových týždňov sa uskutoční online seminár o inklúzii, zaujímavavá a podnetná bude súťaž # eTwinclusion a v dňoch 26. a 28. septembra budú pre učiteľov pripravené veľtrhy projektových myšlienok.

eTwinning je dôležitou súčasťou vo vzdelávaní žiakov a učiteľov už 12 rokov a okrem nových vedomostí a radosti pri učení ponúka bezplatný prístup, zmysel pre komunitu, bezpečné prostredie na vzájomnú spoluprácu partnerov, projekty zamerané na spoluprácu škôl, možnosť profesionálneho rastu pre učiteľov, podporu, šťastných žiakov, žiadnu byrokraciu, uznanie práce pedagógov a v neposlednom rade veľa pozitívnej energie a zábavu v triede.

Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning

Téma TASR