SOŠ záhradnícka G. Čejku Malinovo virtuálne v Brazílii a na Ukrajine

Monika Ignácová, 14. februára 2018 10:08

Študenti dostali príležitosť navštíviť Brazíliu a Ukrajinu, aspoň prostredníctvom stážistov v rámci projektu Educate Slovakia.

SOŠ záhradnícka G. Čejku Malinovo virtuálne v Brazílii a na Ukrajine Foto: Monika Ignacova


Malinovo 14. februára (SkolskyServis.sk) - Po minuloročnej pozitívnej skúsenosti s projektom Educate Slovakia pod záštitou AIESEC (študenti z Gruzínska a Indonézie) sa SOŠ záhradnícka G. Čejku Malinovo zapojila do projektu zameraného na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia opäť v dňoch 29.1. - 1.2. 2018. Hostili sme Lauru z Brazílie a Rasťa z Ukrajiny. Študenti všetkých ročníkov sa zaujímavým spôsobom dozvedali nielen o kultúre a histórii ich domovských krajín, ale diskutovalo sa aj o globálnych problémoch. Tento moderný neformálny vzdelávací program študentov zaujal a spestril bežný život v našej škole.

SOŠ záhradnícka G. Čejku Malinovo virtuálne v Brazílii a na Ukrajine Foto: Monika Ignacova


SOŠ záhradnícka G. Čejku Malinovo virtuálne v Brazílii a na Ukrajine Foto: Monika Ignacova

Monika Ignácová (Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku Malinovo)

Som riaditeľka najstaršej záhradníckej školy na Slovensku (1923), v ktorej vzdelávame a pripravujeme na povolanie a život dnes tak žiadaných záhradníkov. Záhradník - sadovník je povolanie s perspektívou a s istými pracovnými miestami, pretože zeleň v našom súkromnom i pracovnom svete sa stáva prirodzenou súčasťou a stále rastie. Záhradníci a ochranári prírody sa starajú o to, aby naše životné prostredie opäť našlo svoju rovnováhu. Záhradník – florista je perspektívne povolanie, kvety sú v každej dobe prirodzenou súčasťou nášho života – korunujú oslavy, úspechy, výročia, sviatky, ale i úmrtia.

Téma TASR