SOŠ Rakovice oslávila 70.výročie založenia

Ing. Zuzana Bučková, 30. októbra 2015 14:34

Škola s celoslovenskou pôsobnosťou bola založená v roku 1945 a mala názov Štátna vyššia hospodárska škola v Rakoviciach.

Ukážka prác žiakov Foto: SOŠ Rakovice


Rakovice 30. októbra (SkolskyServis.sk) - Štvrtok, 22.10.2015, bol príjemný slnečný jesenný deň a do pôsobivo vyzdobených priestorov Strednej odbornej školy Rakovice sa schádzali pozvaní hostia, absolventi školy, bývalí i súčasní pedagógovia, študenti a ostatní zamestnanci školy. Všetci sa zúčastnili slávnostnej akadémie pri príležitosti 70. výročia založenia školy. Bola prezentovaná história školy, úspechy žiakov v súťažiach, realizované európske projekty zahraničných stáží študentov. O spestrenie programu sa postarali talentovaní žiaci našej školy, ktorí recitovali, spievali a hrali na hudobných nástrojoch. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie.

Kvetinová show - P.Vacula a P.Onder Foto: SOŠ Rakovice


Založenie školy s pôdohospodárskym zameraním si vyžiadala povojnová situácia v štáte. Škola s celoslovenskou pôsobnosťou bola založená v roku 1945 a mala názov Štátna vyššia hospodárska škola v Rakoviciach. Do prvého ročníka vtedy nastúpilo 32 žiakov. Zaujímavosťou je, že podmienkou prijatia bolo, že uchádzač musel byť synom roľníka s vlastníctvom aspoň 15 ha pôdy. Postupom času sa niekoľkokrát menil názov školy a rozširovalo sa zameranie školy o odbory, ktoré boli na trhu žiadané. Momentálne škola pripravuje študentov v maturitných odboroch manažment regionálneho cestovného ruchu, pracovník marketingu, floristika, sociálno-výchovný pracovník, v učebných odboroch viazač-aranžér kvetín, záhradník a v nadstavbovom štúdiu záhradníctvo.

Oslavy 70. výročia školy pokračovali i v nasledujúcich dňoch – 23. a 24.10.2015. V týchto dňoch sa konali Dni otvorených dverí SOŠ Rakovice. O výzdobu sa postarali žiaci odboru viazač-aranžér kvetín, a tiež naši bývalí úspešní žiaci Ing. Patrik Komár a Peter Vacula. Návštevníkov – žiakov základných škôl, rodičov i širokú verejnosť sprevádzali študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Záujemcom ukázali areál školy, v triedach sa prezentovali študijné i učebné odbory a aktivity školy. Milovníci folklóru si mohli prezrieť výstavu krojov a iných ľudových výrobkov z expozície súkromného múzea „Za krakovskú bránu“ z Krakovian. Zároveň sa konala výstava a ochutnávka jablkových dezertov a tiež predajná výstava kvetinových aranžmánov pri príležitosti pamiatky zosnulých, ktoré vytvorili žiaci odboru viazač-aranžér kvetín. Ďalšou zaujímavosťou je budova sýpky z 19. stor., ktorú žiaci svojpomocne čiastočne zrenovovali a v súčasnosti sa opäť využíva ako múzeum historických predmetov zo života našich predkov, kino a priestor pre voľný čas žiakov. Obohatením programu bola „Kvetinová show“ v podaní úspešných absolventov našej školy - Paľa Ondera, ktorý pôsobí ako florista v zahraničí a Petra Vaculu, ktorý je majiteľom kvetinového salónu. Kytice viazané priamo pred početným obecenstvom si vyslúžili potlesk.
Oslavy 70. výročia založenia SOŠ Rakovice boli radostné, plné zážitkov , s bohatým programom určeným pre všetky vekové kategórie.



Ing. Zuzana Bučková
učiteľka, SOŠ Rakovice

Téma TASR