Som šikovný účtovník

Ing. Mária Medľová, 16. apríla 2014 9:53

Takto sa môže ohodnotiť študent 4. ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi Filip Šlenker.

Foto: OA PrievidzaPrievidza 16. apríla (SkolskyServis.sk) - Filip postúpil do celoštátneho kola v Olympiáde Mladý účtovník medzi najlepších 15 účtovníkov zo stredných odborných škôl. Za účasti 144 účastníkov sa riešili súvislé účtovnícke príklady v programe Omega. Olympiádu organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s. Žilina, ktorá zabezpečuje programové vybavenie a podporu školám pri výučbe programu OMEGA – podvojné účtovníctvo. V tomto programe sa realizuje aj súťaž, kde študenti musia ovládať účtovanie, musia veľmi dobre ovládať program OMEGA a v tomto roku bolo novinkou aj výpočet mzdy, kalkulácií ceny výrobkov a test z programu Omega.
Regionálne kolá boli v Bratislave, v Žiline a v Košiciach 24. marca 2014. Z každého regiónu postúpilo do celoslovenského kola päť žiakov. Do súťaže regionálneho kola sa zapojili dvaja študenti Obchodnej akadémie Prievidza - Filip Šlenker a Eva Čičmancová. Filip si zmeria svoje schopnosti a vedomosti z vedy zvanej účtovníctvo v celoštátnom kole dňa 16. apríla 2014 v Žiline.

Držíme mu palce !

Ing. Mária Medľová, Obchodná akadémia Prievidza

Téma TASR