Škola ako základný stavebný kameň našej budúcnosti

Matúš Líškay, 17. apríla 2018 12:34

Inštitúcia, ktorá je našou súčasťou od detstva až po dospelosť, a od ktorej sa odvíja zvyšok nášho života.

Nová Baňa 17. apríla (SkolskyServis.sk) - Dnes je pomerne ťažké podsúvať študentovi fakt, že škola je preňho dôležitá. Je to spôsobené tým, že študent vníma školu iba z niekoľkých strán , bohužiaľ, väčšinou z tých negatívnych. Ranné vstávanie, nervozita, zbabraná odpoveď či písomka určite nepomáha
jú ku zmene názoru na školu. Za všetkým týmto sa však skrýva niečo hlbšie. Čo nám teda škola ponúka?

Ilustračné foto Foto: BSK


Priateľstvo. Dôležitá súčasť človeka už od nepamäti. Je to puto založené na vzájomnej dôvere a úprimnosti. V škole sú ideálne podmienky na vytvorenie tohoto puta, ktoré vo väčšine prípadov pretrvá až do dospelosti, kedy spomíname na študentské časy, príhody, zážitky a podobne. Prečo ideálne podmienky ? Stráviť s niekým 5 dní v týždni počas 10 mesiacov v rovnakých priestoroch má na človeka výrazný vplyv, čo sa prejaví vo vytvorení a utužení priateľstva. Určite si každý z vás našiel priateľov v triede, resp. škole.

Cudzí jazyk je vec, bez ktorej sa už v dnešnom svete nezaobídeme. Najrozšírenejším jazykom je jednoznačne angličtina. Základné znalosti angličtiny sú potrebné pre každého moderného človeka. Stýkame sa s ňou v obchodoch, médiach, pochopiteľne v zahraničí , či dokonca počítačových hrách. Škola nám ponúka výučbu angličtiny, nemčiny a cudzích jazykov všeobecne. Nadobudnutie slovnej zásoby, základov komunikácie a gramatiky nám styk s cudzím jazykom vo veľkej miere zjednodušuje. Vyučuje sa už od základnej školy, v niektorých prípadoch dokonca i v škôlke. Je nutné poznamenať, že povinnou súčasťou maturity je aj jeden cudzí jazyk, čo značí ich dôležitosť.

Nájdenie svojich silných stránok a následný priestor rozvíjať ich, či nájdenie slabých stránok a práca s nimi sú pre človeka z hľadiska budúceho vývoja veľmi dôležité. Práve vtedy si začneme uvedomovať, akým smerom sa naša cesta bude uberať. Niekto má talent na šport , iný na jazyky a niekto má talent robiť nervy učiteľom a zabávať triedu. Áno, sme rôzni a preto je dôležité vedieť v čom vynikáme. Školy ponúkajú široké spektrum aktivít a činností, ktoré pomáhajú študentom zdokonaliť sa v ich prednostiach.

Je chybou , ak študent berie učiteľa ako svojho nepriateľa. Učiteľ je ten človek, ktorý nám posúva poznatky a skúsenosti zo života. Práve vďaka nim máme prehľad v základných veciach. Taktiež nám v prípade potreby poskytujú rady a vypočujú nás. Musíme si však uvedomiť, že aj oni sú len ľudia, majú svoje problémy a preto ich hneď neodsudzovať ak na nás zvýšia hlas alebo nás upozornia.

Naučiť sa riešiť problémy sám sa nedokáže naučiť každý. V mladom veku za nás rodičia riešia väčšinu vecí , no čím sme starší, tým by sme mali prevziať toto bremeno miesto nich. Počas štúdia sme nútení do samostatnosti, najmä na vysokej škole. Nik iný nespraví skúšku, bakalársku prácu alebo nevybaví obyčajný preukaz na MHD za nás, než my sami.

Skúsme sa na školu pozrieť aj z iných strán.

Téma TASR