Rýchle prsty + múdra hlava = úspech

Ing. Mária Medľová, 24. februára 2015 14:47

V Trenčíne sa 12. februára 2015 konala krajská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch.

Foto: OA PrievidzaPrievidza 24. februára (Skolskyservis.sk) - Vďaka rýchlym prstom žiakov Obchodnej akadémie v Prievidzi sa opäť vo výsledkovej listine na popredných miestach objavili naši žiaci.
V Trenčíne sa 12. februára 2015 konala krajská súťaž „Spracovanie informácií na počítačoch“. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačným a technickým zabezpečením súťaže je poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania – ŠIOV. Dlhoročnú tradíciu súťaže dokazuje to, že tento rok sa konal už jej 49. ročník.
Súťažilo sa v dvoch súťažných disciplínach: „Písanie na počítači“ a „Wordprocessing“. Naši žiaci obsadili vynikajúce miesta.
V súťažnej disciplíne „Wordprocessing“ obsadil 1. miesto v kraji Martin Suran. Výborne sa umiestnili aj ďalší žiaci. 4. miesto zhodne obsadili Dominika Zambojová a Filip Štancel. Filip tak nadviazal na svoj úspech v súťažnej disciplíne – „Písanie na počítači“. Bol na 5. mieste v kraji s výkonom 343,1 čistých úderov za minútu. Výborné umiestnenie vo „Wordporcessingu“ mali aj žiačky Monika Hagarová - 6. miesto a Martina Kašparová – bola siedma v kraji.
Tieto výsledky nadviazali na predchádzajúce úspechy žiakov Obchodnej akadémie Prievidza a svedčia o úspešnom vyhľadávaní talentov na našej škole, ako aj kvalitnej príprave študentov v profesionálnom spracovaní textu a informácií na počítačoch pedagógmi školy.


Ing. Mária Medľová, predseda PK odborných predmetov, OA Prievidza

Téma TASR