Roztavené putá v novozámockej Knižnici Antona Bernoláka

PaedDr.Helena Rusnáková, 8. marca 2018 11:13

Život a láska boli cieľovými pojmami, ktoré sa prelínali programom februárového literárneho popoludnia uskutočneného v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Nové Zámky 8. marca (SkolskyServis.sk) - Realizátormi podujatia boli Literárny klub Generácie pôsobiaci pri knižnici a Knižnica Antona Bernoláka.
zľava Zdenka Wenclová Švábeková, Margita Vadkertiová,Allan Mikušek Foto: Helena Rusnáková

Milovníci poézie sa stretli s poetkou Zdenkou Wenzlovou Švábekovou , ktorá za svojimi čitateľmi pricestovala z Bratislavy s ďalšími hosťami, ktorými boli Allan Mikušek a Helena Šalingová.

Autorka, Zdenka Wenzlová Švábeková , je známa ako podnikateľka, filandotropka, žiačka Vojtecha Mihálika. Svoje dielka písala od detských rokov, publikovala v časopisoch. Jej básnická zbierka Roztavené putá vyšla v roku 2017.

Na podujatí nechýbala ani Renáta Peková, recenzentka diela, ktorá o diele napísala :

„Konečne som si prečítala skutočnú poéziu, ale aj výborne remeselne zvládnutú. Viazané verše v sebe nesú ten naozajstný život v rytme, ale aj jednoduché básnické metafory ju približujú viac k čitateľovi. Autorka vie, o čom píše, vie, ako to písať.
Básne sú poeticky jemné, bolestivé, ale miestami až nemilosrdne kruté. Z popola si vstal, do prachu ťa zasejem a opľujem...

Autorka formovala zbierku veľavravným jazykom, kde niekedy skôr naznačuje pontu v jednom rýme, či len v jednom slove. Napriek tomu je výpoveď výstižná a priama, pochopiteľná pre každého čitateľa. Len v jednom sme si rovní, všetci odídeme z tohto sveta bosí... No prosím milosrdný čas... „ešte chvíľu stoj!“

Skrz prednesu básní členmi Literárneho klubu Generácie sa účastníci podujatia mali možnosť oboznámiť s viacerými básňami zo zbierky. Slávnostnú atmosféru podujatia umocnilo hudobné vystúpenie Allana Mikušeka. Súčasťou podujatia bola autogramiáda knihy Roztavené putá.

Autorka prezradila, že v mesiaci marec sa bude konať krt jej najnovšieho diela. Tentokrát to nebude básnická zbierka, ale prozaické dielo ,skutočný príbeh o jednom dievčati pod názvom Nesmieš povedať...

Bolo to opäť jedno hodnotné popoludnie, hovorili svorne po jeho ukončení účastníci podujatia.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR