Rozlúčka s absolventmi SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

Mgr. Mária Gavenčiaková, 21. júna 2018 11:58

Slávnostné vyraďovanie absolventov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sa už stalo tradíciou.

Krásno nad Kysucou 21. júna (SkolskyServis.sk) - V prvý júnový deň sa konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocenenie za študijné výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezentovanie školy v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života. V Dome kultúry v Krásne nad Kysucou sa pri tejto príležitosti stretli primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej PaedDr. Ján Palko a pedagógovia s jej absolventmi, rodičia a zástupcovia médií.

Absolventi Foto: SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou


V slávnostnom príhovore primátor mesta a riaditeľ školy ocenili snahu všetkých absolventov o zvládnutie maturitnej skúšky a zaželali im, aby sa každý úspešne zaradil do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia. Riaditeľ potvrdil, že škola bude aj naďalej vychovávať a vzdelávať kvalifikovaných odborníkov. Cenu primátora mesta Krásno nad Kysucou udelil primátor Ing. Jozef Grapa absolventovi Petrovi Pospechovi zo IV. B triedy za vzornú reprezentáciu školy a mesta v odborných a vedomostných súťažiach, za aktívnu činnosť na projektoch školy a v súťaži Zelená škola. Riaditeľ školy ocenil úspešného absolventa Jána Šutiaka zo IV. A triedy za reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach, v odborných súťažiach a olympiáde z anglického jazyka Cenou riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej. Združenie rodičov a priateľov školy pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou udelilo Cenu Rady rodičov absolventke Tatiane Tkadlecovej zo IV.B triedy za reprezentáciu školy v športových a odborných súťažiach, za aktívnu činnosť na projektoch školy a v súťaži Zelená škola. Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou udelila Ďakovné listy za vzornú reprezentáciu školy v odborných, vedomostných súťažiach a praktických zručnostiach, a výborné študijné výsledky v teoretickom vyučovaní a na odbornom výcviku, za reprezentáciu školy na olympiáde z nemeckého jazyka za vzornú reprezentáciu v športových súťažiach. Ďakovné listy dostali títo absolventi: Anton Strýček z II. Ad triedy, Kristína Voleková, Kristína Šeligová, Anna Jarabicová, Michaela Čentáková zo IV. B triedy, Milan Beleš, Peter Horňák, Dávid Turiak, Martin Jurák, Dominik Dorociak zo IV. A triedy.

Foto: SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou


Poslednou časťou stretnutia bolo slávnostné predstavenie jednotlivých absolventských tried a odovzdanie maturitných vysvedčení. Všetkým absolventom prajeme úspešné vykročenie do ich ďalšieho života. Pevné nervy a veľa energie do pracovných dní, aby si našli zamestnanie podľa svojich predstáv alebo pokračovali v ďalšom štúdiu.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková


Téma TASR